Gospodarstvo i savjetovanje

  • Gospodarstvo i savjetovanje
  • Jedinstveno EU tržište
  • Slobodno kretanja kapitala

Sigurnost proizvoda

Sigurnost proizvoda pitanje je od iznimne važnosti kako u državama članicama Europske unije, tako i u Republici Hrvatskoj.

Implementacijom Direktive o općoj sigurnosti proizvoda (2001/95/EZ) u Zakon o općoj sigurnosti proizvoda nacionalno zakonodavstvo je usklađeno s pravnom stečevinom Europske unije iz ovog područja. Zakonom o općoj sigurnosti proizvoda uređuje sigurnost proizvoda na način da se na tržištu moraju nuditi samo sigurni proizvodi, te da potrošači raspolažu svim bitnim informacijama koje se odnose na njihovu sigurnost.  Također, ovaj zakon posebnu pozornost daje pravu javnosti za obaviještenost o opasnim proizvodima, te ujedno obvezuje Državni inspektorat kao nadležno tijelo za nadzor na d provedbom ovoga Zakona na informiranje potrošača u slučajevima postojanja opasnih proizvoda i opasnih imitacija na tržištu.

Uređivanje sigurnosti proizvoda na tržištu na ovakav način osigurava visoku razinu zaštite potrošača i slobodan protok potrošačkih roba.

Od srpnja „CE“ oznaka

CEProizvodi čije zahtjeve za stavljanje na tržište propisuju direktive novog pristupa, npr. građevinske proizvode, neautomatske mjerne instrumente, eksplozive za civilnu upotrebu, liftove, rekreacijska plavila, radio i telekomunikacijsku terminalnu opremu, jednostavne tlačne posude, plinske aparate, igračke, niskonaponsku opremu, strojeve, osobnu zaštitnu opremu, medicinske proizvode i žičare, potrebno je označiti oznakom „CE“. Nije potrebno oznakom „CE“ označiti kemijske, farmaceutske, kozmetičke, prehrambene i dr. proizvode. Navedeni proizvodi moraju biti označen oznakom „CE“ ako se stavlja na i tržište Islanda, Norveške i Lihtenštajna.

Oznaka sukladnosti, prije svega, služi kupcima ali i tijelima koja provode nadzor nad tržištem. Nepostojanje oznake sukladnosti na proizvodu (za koji propis propisuje označivanje) potiče sumnju da je riječ o proizvodu koji najvjerojatnije ne ispunjava sve uvjete za stavljanje na tržište.
Uz oznaku „CE“ stavlja se identifikacijski broj tijela koje je sudjelovalo u postupku ocjenjivanja sukladnosti proizvoda, kao i izjava o sukladnosti. Oznaka sukladnosti mora biti vidljiva, čitljiva i neizbrisiva. Nije zabranjeno stavljanje i drugih oznaka na proizvod, s tim da se ne smanjuje vidljivost i čitljivost oznake sukladnosti.

Opasni proizvodi koje je otkrio Državni inspektorat

Temeljem Zakona o općoj sigurnosti proizvoda Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o sustavu razmjene obavijesti u pogledu proizvoda koji predstavljaju rizik za zdravlje i sigurnost potrošača kojom se propisuje postupak i sadržaj sustava za brzu razmjene obavijesti o opasnim proizvodima (RAPEX), a koja stupa na snagu danom pristupa Republike Hrvatske u Europsku uniju.

RAPEX

Brza razmjena podataka odvija se između država članica, preko kontaktnih točaka i Europske komisije, te obuhvaća mjere koje se u određenim situacijama poduzimaju radi prevencije ili sprečavanja stavljanja na tržište ili u uporabu proizvoda opasnih za zdravlje i sigurnost potrošača. 
RAPEX je sustav brze razmjene informacija koji se odnosi na potrošačke proizvode koji predstavljaju opasnost, s izuzetkom hrane i hrane za životinje, predmeta u neposrednom kontaktu s hranom, farmaceutskih i medicinskih proizvoda. 
Komisija objavljuje tjedno izvješće na web-stranici Potrošački poslovi (Consumer Affairs) na kojoj se nalaze obavijesti o opasnim proizvodima, a koje je zaprimila od nadležnih državnih tijela u okviru sustava RAPEX. Izvješće uključuje i fotografije opasnih prozvoda te navodi pojedinosti o mogućim rizicima i trgovačkom nazivu proizvoda, a u svrhu lakšeg prepoznavanja opasnog proizvoda na tržištu.


Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

HOK – Vaš izvor informacija

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.