Gospodarstvo i savjetovanje

 • Gospodarstvo i savjetovanje
 • Procjena rizika

Procjena rizika

Procjenom preostalog rizika uočavamo i prepoznajemo opasnosti koje mogu naštetiti djelatnicima i uzrokovati neželjene posljedice. Prevencija je vodeće načelo procjene rizika kojim se vodimo i koja daje rješenja za smanjenje posljedica.

Zakon o zaštiti na radu (NN. 71/14, 118/14, 154/14 i 94/18) propisuje obvezu poslodavca o provedbi zaštite na radu temeljem primjene pravila zaštite na radu:

Primjenom osnovnih pravila u zaštiti od mehaničkih opasnosti i zaštite od udara električne struje. Kao i primjenu posebnih pravila zaštite na radu za poslove s posebnim uvjetima rada te primjena osobnih zaštitnih sredstava, te pravila zaštite na radu i sljedećih općih načela prevencije:

 1. izbjegavanja rizika
 2. procjenjivanja rizika
 3. sprječavanja rizika na njihovom izvoru
 4. prilagođavanja rada radnicima u vezi s oblikovanjem mjesta rada, izborom radne opreme te načinom rada i radnim postupcima radi ublažavanja jednoličnog rada, rada s nametnutim ritmom, rada po učinku u određenom vremenu (normirani rad) te ostalih napora s ciljem smanjenja njihovog štetnog učinka na zdravlje
 5. prilagođavanja tehničkom napretku
 6. zamjene opasnog neopasnim ili manje opasnim
 7. razvoja dosljedne sveobuhvatne politike prevencije povezivanjem tehnologije, organizacije rada, uvjeta rada, ljudskih odnosa i utjecaja radnog okoliša
 8. davanja prednosti skupnim mjerama zaštite pred pojedinačnim
 9. odgovarajuće osposobljavanje i obavješćivanje radnika
 10. besplatnosti prevencije, odnosno mjera zaštite na radu za radnike.

Procjena rizika je postupak kojim se utvrđuje razina opasnosti, štetnosti i napora u smislu nastanka ozljede na radu, profesionalne bolesti, bolesti u svezi s radom te poremećaja u procesu rada koji bi mogao izazvati štetne posljedice za sigurnost i zdravlje radnika.Preuzimanja

Naziv datoteke
Procijena-rizika-HOK-2018.doc 476 KB

HOK Obrtnik Plus
humanitarna akcija

Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.