Cehovi i sekcije

  • Cehovi i sekcije
  • Ispit za pogrebnike

Ispit za pogrebnike

Temeljem članka 18. i članka 19. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti (NN 36/15) te temeljem članka 10. Pravilnika o načinu i postupku provedbe ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik (NN 134/15) Hrvatska obrtnička komora provodi ispite o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik. 

OBAVIJEST O ISPITNOM ROKU

Ispit stručne osposobljenosti za zanimanje pogrebnik održat će se 03. lipnja 2023. u prostorijama HOK-a.

Prijave se primaju do 19. svibnja 2023.

2. PRIJAVA ZA ISPIT

Prijava za ispit zaprima se najkasnije 15 dana prije određenog ispitnog roka.

Potpuna prijava za ispit treba sadržavati:

  1. popunjenu prijavnicu na ime osobe koja polaže ispit
  2. potvrdu o uplati
  3. presliku rodnog lista
  4. preslika svjedodžbe o završenoj srednjoj školi

Potpunu prijavu treba poslati na mail pogrebnici-ispit@hok.hr,  ili poštom na adresu: 
HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA 
Odjel za organizaciju rada cehova 
Prijava za polaganje ispita za zanimanje “Pogrebnik“
Ilica 49/2 
10 000 Zagreb

Ispitna komisija najkasnije 7 dana prije početka ispita upućuje obavijest kandidatu s pojedinostima vezanim uz održavanje ispita.

Na temelju Pravilnika o načinu i postupku provedbe ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik (NN 134/15),  ukoliko kandidat na vrijeme ne obavijesti Hrvatsku obrtničku komoru o spriječenosti dolaska na ispit, prijava se ocjenjuje kao pad na ispitu. Krajnji rok za odgodu je 48 sati prije ispita.

3. LITERATURA ZA PRIPREMU ISPITA:

  NAZIV Cijena
1. Pravo i pravni propisi u obrtništvu (A.Klarić, Ž.Lukačević Dominko, Ž.Fanjak)   120,00 kn (15,93 EUR) *
2. Osnove gospodarstva (D.Ribić, A.Šujica)     90,00 kn (11,95 EUR) *
3. Gubitak i žalovanje (Priručnik za osposobljavanje pogrebnika)     75,00 kn (9,95 EUR) *
  UKUPNO 285,00 kn** (37,83 EUR) * 
  Poštarina 20,00, kn (2,65 EUR) *
  SVEUKUPNO 305,00 kn (40,48 EUR) *

** Poštarina nije uračunata u cijenu literature

Napomena: Ukoliko ne želite naručiti komplet knjiga za pripremu ispita molimo da na prijavnici označite koje knjige želite.

4. UPLATA NAKNADE ZA ISPIT I LITERATURU

Naknada za polaganje ispita u iznosu od 1.500,00 kuna (199,08 EUR) *, odnosno 1.805,00 kn (239,56 EUR) * (ako želite da Vam se pošalje literatura za pripremu ispita), uplaćuje se na IBAN račun Hrvatske obrtničke komore: 

HR69 2340 0091 1001 74539, poziv na broj odobrenja 6010 - navesti Vaš OIB 
Svrha doznake: Uplata ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik

U korist računa: HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA Ilica 49, OIB 96583527575

Literaturu za pripremu ispita možete naručiti iz HOK-a uz naknadu u iznosu od 285,00 kuna (37,83 EUR) * + poštarina: na istoj uplatnici na kojoj se uplaćuje naknada za polaganje ispita upisati iznos od 1.805,00 kuna (239,56 EUR) * ukoliko želite da Vam se literatura pošalje poštom.

Ukoliko želite osobno preuzeti literaturu, uplaćujete iznos od 1.785,00 kn (236,91 EUR) * i literaturu podižete u  prostorijama Hrvatske obrtničke komore, Ilica 49/II uz predočenje potvrde o uplati.

Ukoliko ste uz ispit uplatili i literaturu za pripremu ispita zajedno s poštarinom, HOK Vam istu šalje na adresu naznačenu na prijavnici.

* Prema službenom tečaju konverzije kune u euro:  1 euro = 7,53450 kn
KONTAKT
Odjel za organizaciju rada cehova:

01/4806-668 (Filip Mance)
 01/4806-666 (centrala)
pogrebnici-ispit@hok.hrPreuzimanja


HOK Obrtnik Plus
humanitarna akcija

Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.