Gospodarstvo i savjetovanje

  • Gospodarstvo i savjetovanje
  • Jedinstveno EU tržište
  • Sloboda kretanja radnika

Zdravstveno osiguranje

Zdravlje predstavlja jedan od temeljnih prioriteta za građane Europske unije, odnosno jednu od glavnih odgovornosti državnih vlasti u državama članicama EU. 

ZdravljeZdravlje predstavlja jedan od temeljnih prioriteta za građane Europske unije, te je svaka zemlja članica slobodna samostalno odlučivati o zdravstvenoj politici koja nabolje odgovara njenim nacionalnim okvirima što uključuje pravo svih na jednake visoke standarde javnog zdravstva i jednakost u pristupu kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti.

Politika Europske unije na području zdravlja zamišljena je kao nadopuna nacionalnim politikama, uz dodatne vrijednosti koje je moguće ostvariti samo na nadnacionalnoj, tj. razini Europske unije. Naime, propisi iz područja zdravlja donose se na razini Europske unije samo kada problem ne može biti djelotvorno riješen na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini.

Na razini Europske komisije za područje zdravlja zadužena je Opća uprava za zaštitu zdravlja i potrošača (DG SANCO) koja se, osim zaštite zdravlja, bavi i pitanjima zaštite potrošača, odnosno zaštite hrane. Naime, njihove aktivnosti obuhvaćaju pripremu strateških dokumenata, zakonskih prijedloga iz područja zdravlja te provedbu i koordinaciju javnozdravstvenog programa, što obuhvaća razmjenu znanja u području zdravstvene politike i modele dobre prakse, te osnaživanje suradnje među članicama EU što postaje sve značajnija aktivnost.

Pravna regulativa

Sveobuhvatan pristup zdravstvenoj politici temelji se na Zdravstvenoj strategiji Europske komisije za razdoblje 2008. - 2013. godine, kojom su slijedeća područja djelovanja definirana kao područja od posebnog interesa. To su: 
 
1. zdravstvene usluge - organizacija i pružanje zdravstvenih usluga pripada u odgovornost svake pojedine države članice EU, time da pojedini problemi nadilaze nacionalnu razinu, npr. prekogranična zdravstvena zaštita, mobilnost zdravstvenih djelatnika i pacijenata. 
 
2. odgovor na prijetnje zdravlju - mehanizmi pripravnosti, nadzora i odgovora na prijetnje zdravlju kao što su HIV/AIDS, TBC, bioterorizam, ptičja gripa, postaju sve važniji. Europska unija dijeli odgovornost s državama članicama na sprječavanju širenja putem nadzora i osposobljavanja za brzi i koordinirani odgovor na prijetnje zdravlju ljudi.
 
3. zdravlje u svim aspektima politike - Europska unija želi osigurati visok stupanj zaštite zdravlja, te u primjeni svih aspekata politike koje provodi. To uključuje nova partnerstva između različitih sektora kako na razini EU, tako i na nacionalnim razinama, kao i primjenu metoda koje omogućuju sustavnu procjenu utjecaja određenih strategija, planova i programa iz različitih područja na zdravlje ljudi.

Međutim, potrebno je napomenuti da je u sklopu Zdravstvene strategije EU usvojen Javnozdravstveni program za razdoblje 2007 - 2013. radi:
 
a) poboljšanja zdravstvene sigurnost građana (aktivnosti na poboljšanju sigurnosti pacijenata i odgovora na prijetnje zdravlju, propisima vezano uz krv, tkiva i stanice)

b) promocije zdravlja za napredak i sigurnost (aktivnosti na zdravom starenju, smanjenju nejednakosti, posebno u novim državama članicama, suradnji između zdravstvenih sustava različitih zemalja na problemima kao što su mobilnost pacijenata i zdravstvenih profesionalaca, aktivnosti vezano uz odrednice zdravlja kao što su prehrana, alkohol, duhan, droge, socijalni i fizički okoliš)

c) prikupljanja i širenja znanja o zdravlju (uključuje aktivnosti vezano uz razlike u zdravlju između spolova, zdravlje djece, mentalno zdravlje i druge važne zdravstvene teme, kao i proširenje zdravstvenog nadzora u okviru EU, razvoj indikatora i prenošenje informacija građanima na pristupačan način, primjerice putem zdravstvenog portala) 
 

Promjene kod pružanja zdravstvenih usluga u Republici Hrvatskoj

Zdravstvena zaštita i zdravstveno osiguranje u prekograničnom kretanju

Hrvatski građani mogu koristiti zdravstvene usluge u javnim zdravstvenim ustanovama bilo koje države članice EU u kojoj se zateknu, odnosno u slučajevima nužne, neodgodive i hitne medicinske pomoći. Naime, svaka osigurana osoba HZZO-a koja privremeno boravi u nekoj članici EU, ako se iznenada razboli, ozlijedi ili doživi nesreću, ima pravo u toj državi koristiti zdravstvene usluge koje se ne mogu odgoditi do povratka u RH na teret HZZO-a, time da se ta prava koriste temeljem Europske kartice zdravstvenog osiguranja.

Područje lijekova i medicinskih proizvoda

Svi lijekovi registrirani od strane Europske agencije za lijekove automatski se registriraju i u RH, što skraćuje postupak dolaska lijekova na hrvatsko tržište te ih čini dostupnijim hrvatskim građanima, posebno u slučajevima kada se radi o lijekovima za liječenje rijetkih bolesti.

Područje tržišta hrane, kemikalija i predmeta opće uporabe

Ukidaju se uvozne dozvole, zbog čega se pojednostavljuje procedura plasiranja hrane, kemikalija i predmeta opće uporabe na tržište RH.

Područje transplantacije i biomedicine

Građani uživaju višu razinu sigurnosti i kvalitete zdravstvene usluge na području presađivanja organa i tkiva, proizvodnje krvnih pripravaka te medicinski potpomognute oplodnje.

Područje promicanja i zaštite zdravlja

Ograničavanjem odnosno zabranom pušenja na javnim mjestima postiže se zaštita nepušača od pasivnog pušenja i zaštita svakodnevnog životnog okruženja od duhanskog dima kao jednog od glavnih čimbenika za razvoj kroničnih nezaraznih bolesti (kronične respiratorne bolesti - astma, maligne bolesti - rak, bolesti srca i krvnih žila - infarkt).

Zarazne bolesti

Umrežavanjem hrvatskog sustava javnog zdravstva za zarazne bolesti u Europski sustav osigurana je veća zaštita cijelog pučanstva i omogućeno je brže i učinkovitije zajedničko i usklađeno djelovanje u slučaju pojave nekih zaraznih bolesti.

Područje uzajamnog priznavanja kvalifikacija i mobilnosti zdravstvenih djelatnika

Otvara se mogućnost veće mobilnosti zdravstvenih djelatnika (usavršavanja, edukacije, privremenog rada i sl.) te unapređenja i razvoja kompetencija, time da je u svrhu lakšeg zapošljavanja ili pokretanja poslova osigurano jednostavnije uzajamno priznavanje obrazovnih kvalifikacija unutar EU.


Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

HOK – Vaš izvor informacija

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.