Gospodarstvo i savjetovanje

  • Gospodarstvo i savjetovanje
  • Gospodarstvo – Međunarodna suradnja – Savjetovanje

Gospodarstvo – Međunarodna suradnja – Savjetovanje

Gospodarstvo

Naše osnovno gospodarsko pitanje: „Kako će obrtnici osigurati ponovni razvoj gospodarstva i koje su to mjere koje će osigurati održivi razvoj?“ uvjetuje pokretanje rasprave i prijedloga te pridavanje važnosti snazi obrtništva odnosno mikro i malog poduzetništva koje čini 91% gospodarstva Republike Hrvatske.

Obrtništvo i malo poduzetništvo kao najvitalniji dio hrvatskog gospodarstva jedino u posljednje vrijeme osigurava nova radna mjesta i ubrzano provodi prilagodbu novim uvjetima poslovanja. Stoga Hrvatska obrtnička komora u punoj mjeri predlaže promjene za obrtništvo temeljem dosadašnje tradicije, ali i novonastalih uvjeta na tržištu u odgovornosti prema našim članovima.

Prijedlozi koji su obrtnici putem komore upućivali imaju samo jedan cilj - osiguranje i poboljšanje uvjeta za nastup na domaćem i EU tržištu. Važnost obrta i malog poduzetništva u ukupnom gospodarskom razvoju mora se uzeti u razmatranje u cilju poboljšanja poslovnog okruženja, osiguranje dostupnih financijskih sredstava, poboljšanja discipline plaćanja, smanjenja sive ekonomije, poticanje pozitivnog poreznog okruženja, smanjenju administrativnih prepreka i učvršćenja modela Hrvatske obrtničke komore. 

Međunarodna suradnja

Hrvatska obrtnička komora potiče i organizira poslovne susrete hrvatskih obrtnika i poduzetnika s obrtnicima i poduzetnicima ostalih zemalja putem organiziranja prezentacija i poslovnih razgovora. Pridružena je članica Europskog udruženja za obrt, mala i srednja poduzeća - SMEunited u Bruxellesu.

S ciljem promicanja interesa obrtnika i stvaranje novih radnih mjesta potpisani su sporazumi s Obrtničkom komorom za München i Gornju Bavarsku, Obrtnom zbornicom Slovenije, Udruženjem obrtnika Vicenze (Italija), Udruženjem ribarskih asocijacija Italije, Mađarskom obrtničkom komorom, Zanatskom komorom Makedonije, Obrtničkom komorom Federacije BiH, Privrednom komorom Srbije i Privrednom komorom Crne Gore te sa Zapadnoaustralsko-hrvatskom trgovačkom komorom. Naša zadaća je osigurati obrtnicima potrebnu pomoć u prilagodbi europskom načinu poslovanja i podupirati pregovaračka tijela za uspješniju poslovnu suradnju obrtnika s partnerima u inozemstvu.

Savjetovanje

HOK savjetima iz područja gospodarstva, poreza, carina, računovodstva, financiranja, prava te tehnike i tehnologije obavlja bitnu zakonski opisanu zadaću Hrvatske obrtničke komore. Pružanjem savjeta pomaže se obrtnicima u svakodnevnom radu osiguranjem kvalitetnog savjeta. Savjetnici pružaju stručnu pomoć obrtnicima prilikom osnivanja i poslovanja obrta kroz svakodnevnu komunikaciju i informiranje.

Osiguranjem točnog, ažurnog i provjerenog, odnosno kvalitetnog savjeta osiguravamo unapređenje poslovanja i povećanje konkurentnosti obrtništva. Stručni savjet usklađen je u duhu zakona, etičkih standarda i međunarodnih prihvaćenih normi. Informiranje obrtništva provodimo putem web portala HOK, e-poslovnih obavijesti, SMS-a, web stranice HOK i elektroničkog glasila HOK-a. Vrijednim savjetima savjetnici na jednostavan način obrtnicima pojašnjavaju aktualna pitanja iz svakodnevnog poslovanja.

Našim savjetodavnim uslugama pomažemo obrtnicima u pronalaženju i pronalazimo za njih pokazatelje buduće uspješnosti njegove planirane poslovne aktivnosti. Obrtnici koji su već koristili savjetodavne usluge ponovno nam se obraćaju upitima kako bi riješili i druga pitanja s kojima se susreću u poslovanju. Stručno-tematska savjetovanja organiziraju se za ciljnu skupinu u svrhu upoznavanja s izmjenama u poslovanju ili okružju s propisima u njihovoj primjeni, imajući na umu problematiku i specifičnosti obrtništva.

Statistika

Statistika predstavlja dio aktivnosti kojima se bavi Odjel za gospodarstvo i savjetovanje Hrvatske obrtničke komore. U Odjelu se prate i obrađuju svi raspoloživi dostupni podaci o obrtima i obrtnicima, zaposlenima u obrtima, obrazovanju za obrtnička zanimanja, obrtnicima umirovljenicima kao i podaci gospodarskog karaktera – izabrani gospodarski pokazatelji i slično.

Sustavno statističko praćenje podataka o obrtništvu počelo je objavljivanjem publikacije «Obrtništvo u brojkama 2003. – 2005.» izdane 2006. godine. Od 2009. godine podatke o obrtima i obrtništvu objavljujemo 2 puta godišnje kao polugodišnje izdanje „Statističke informacije - lipanj“ i godišnje „Obrtništvo u brojkama“ dostupne na Internet stranici Hrvatske obrtničke komore. Pored navedenih publikacija kvartalno objavljujemo osnove podatke o obrtima i obrtnicima.
 
Odjel surađuje s mnogim institucijama, zavodima, agencijama radi dobivanja dostupnih podatka o obrtništvu. Dobivene podatke dodatno obrađujemo i prilagođavamo raznim potrebama. Izvor podataka su Obrtni registar Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (najveći broj podatka), podaci Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Državnog zavoda za statistiku, Financijske agencije, Ministarstva financija.

Svi podaci koje obrađujemo dostupni klikom na su poveznicu OVDJE.

Prema nama dostupnim informacijama niti jedna institucija, zavod ili agencija ne objavljuje statističke podatke o obrtništvu osim Hrvatske obrtničke komore.


Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

HOK – Vaš izvor informacija

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.