Gospodarstvo i savjetovanje

  • Gospodarstvo i savjetovanje
  • Jedinstveno EU tržište
  • Sloboda kretanja radnika

Sloboda kretanja radnika

Slobodno kretanje radnika predstavlja jednu od četiri temeljne slobode na kojima se temelji izgradnja jedinstvenog tržišta Europske unije, time da postoje odredbe u temeljnim ugovorima EU koje obvezuju države članice na uklanjanje ograničenja za zapošljavanje državljana iz drugih država članica, ali ne i iz država nečlanica.

Radna skupinaUsvojeno je više propisa EU kojima je definirano slobodno kretanje radnika, prenosivost istog u druge države Europske unije, što uključuje i osiguranje prava članova obitelji radnika. Unatoč činjenici da je uspostavljena učinkovita sudska zaštita navedenog prava, relativno se malo državljana EU odlučuje za rad u nekoj drugoj državi članici, što ima negativne posljedice na regionalni razvoj, produktivnost te globalnu konkurentnost.

Unatoč toga, razvijen je institut prijelaznih razdoblja, koji u osnovi predstavlja privremenu neprimjenu propisa u svezi slobode kretanja radnika, time da isti nije reguliran temeljnim ugovorima EU, već je rezultat pristupnih pregovora što je definirano u ugovoru o pristupanju s određenom državom.


HOK Obrtnik Plus
humanitarna akcija

Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.