Usluge rješavanja sporova

  • Usluge rješavanja sporova
  • Sud časti Hrvatske obrtničke komore
  • Potvrde Suda časti

Potvrde Suda časti

Sud časti Hrvatske obrtničke komore vodi Registar mjera izrečenih pravomoćnim presudama Suda. Na pisani zahtjev člana Komore Sud časti HOK-a izdat će uvjerenje/potvrdu o neizricanju mjera, sukladno podacima iz Registra (čl. 29 Pravilnika Suda časti HOK-a).

Sud časti HOK-a izdaje potvrde o dobrom ugledu, većinom kao prilog ponudbenoj dokumentaciji, s ciljem sklapanja poslovnih ugovora, kao i potvrde koje se prilažu zahtjevu za izdavanje licencije za obavljanje djelatnosti javnog domaćeg i/ili međunarodnog cestovnog prijevoza robe i/ili putnika.

Isto tako, Sud časti Hrvatske obrtničke komore na zahtjev izdaje potvrde u svrhu ishođenja dozvole (licencije) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja.

Informacije o podnošenju zahtjeva mogu se dobiti u svakoj područnoj obrtničkoj komori i udruženju obrtnika (Adresar područnih komora).
Zahtjev se može dostaviti osobno ili poštom na adresu Suda časti HOK-a, Ilica 49/II, Zagreb kao i faxom na br. 01/4846-610.Preuzimanja


Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.