Gospodarstvo i savjetovanje

  • Gospodarstvo i savjetovanje
  • Statistika
  • Trgovačka društva i obrti

Trgovačka društva i obrti

Državni zavod za statistiku objavljuje podatke o Poslovnim subjektima koji čine podaci iz Registra poslovnih subjekata dopunjen podacima registara i administrativnih evidencija drugih državnih institucija kao što su Registar poreznih obveznika, Registar godišnjih izvještaja Fine, Registar aktivnih osiguranika mirovinskog osiguranja i drugi.

U tabelama obrađujemo podatke dijela Poslovnih subjekata - o aktivnim trgovačkim društvima prema ustrojbenim oblicima i obrtima.

Podaci se obrađuju na godišnjoj razini za 2003., 2004., 2005., 2006. godinu, a za 2007. obrađuju se tromjesečno.

Radi lakšeg razumijevanja dajemo tumačenje korištenih pojmova u tabeli

OBRT je samostalno i trajno obav¬ljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičkih osoba sa svrhom postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu. Iznimno obrt obavlja i trgovačko društvo koje obavlja jednu ili više djelatnosti ako to ne čini na industrijski način.

DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU (d.o.o.) - Društvo s ograničenom odgovornošću najčešći je oblik trgovačkog društva u Hrvatskoj. Društvo s ograničenom odgovornošću trgovačko je društvo u koje jedna ili više pravnih ili fizičkih osoba ulažu temeljne uloge s kojima sudjeluju u unaprijed ugovorenom temeljnom kapitalu. Temeljni ulozi ne moraju biti jednaki. Nijedan osnivač ne može pri osnivanju preuzeti više temeljnih uloga, ali ih kasnije može steći. Poslovni udjeli ne mogu se izraziti u vrijednosnim papirima.

DIONIČKO DRUŠTVO (d.d.) - Dioničko društvo je trgovačko društvo kapitala u kojemu članovi (dioničari) sudjeluju s ulozima u temeljnom kapitalu podijeljenom na dionice. Dioničko društvo može osnovati i samo jedna osoba, odnosno društvo može imati i samo jednog dioničara. Dioničko društvo je pravna osoba koja pravnu osobnost stječe upisom u sudski registar. Društvo odgovara za svoje obveze svom svojom imovinom. Dioničari ne odgovaraju za obveze društva. Temeljni akt dioničkog društva je statut. Njime se uređuje unutarnji ustroj društva.

JAVNO TRGOVAČKO DRUŠTVO (j.t.d.) - Javno trgovačko društvo jest trgovačko društvo u koje se udružuju dvije ili više osoba radi trajnog obavljanja djelatnosti pod zajedničkom tvrtkom, a svaki član društva odgovara vjerovnicima društva neograničeno i solidarno cijelom svojom imovinom. Član društva ne može bez suglasnosti ostalih članova raspolagati svojim udjelom u društvu.

KOMANDITNO DRUŠTVO (k.d.) - Komanditno je društvo trgovačko društvo u koje se udružuju dvije ili više osoba radi trajnog obavljanja djelatnosti pod zajedničkom tvrtkom, od kojih najmanje jedna odgovara za obveze društva neograničeno i solidarno cijelom svojom imovinom (komplementar), a najmanje jedna odgovara za obveze društva samo do iznosa određenog imovinskog uloga u društvo (komanditor).

GOSPODARSKO INTERESNO UDRUŽENJE (GIU) - Gospodarsko interesno udruženje pravna je osoba koju osnivaju dvije ili više fizičkih i pravnih osoba da bi olakšale i promicale obavljanje gospodarskih djelatnosti koje čine predmete njihovog poslovanja, ali tako da ta pravna osoba za sebe ne stječe dobit.

PREDSTAVNIŠTVO - Predstavništvo u Hrvatskoj može osnovati strana osoba koja obavlja gospodarsku djelatnost i nacionalna ili međunarodna gospodarska udruga.Preuzimanja

Naziv datoteke
TRGOVAČKA_DRUŠTVA_OBRTI_2003_2023_10.xls 731.5 KB

Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

HOK – Vaš izvor informacija

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.