Obrazovanje

  • Obrazovanje
  • Strukovno obrazovanje za programe vezanih obrta
  • Help desk linija za naukovanje

Help desk linija za naukovanje

Zanima vas naukovanje? Želite se uključiti u provedbu? Već provodite naukovanje, ali imate neka pitanja?

Hrvatska obrtnička komora je u okviru europskog projekta Erasmus + Uključite se u EP4A: Europska partnerstva za naukovanje uvela Help-desk liniju za naukovanje namijenjenu obrtima, malim i srednjim poduzećima. Putem Help-desk linije poslodavci mogu na jednom mjestu dobiti sve informacije vezane uz provedbu naukovanja. Na pozive na jedinstveni broj telefona 01/4806 656 odgovaraju stručnjaci za obrazovanje zaposleni u Hrvatskoj obrtničkoj komori i područnim obrtničkim komorama. Osim općenitih informacija o naukovanju (koristi naukovanja, zašto se uključiti u naukovanje, u kojim zanimanjima se provodi naukovanje, zakonski propisi itd.), stručnjaci daju informacije o izdavanju dozvole (licencije) potrebne za primanje naučnika. Uz telefonsku help-desk liniju otvorena je i posebna e-mail adresa: naukovanje@hok.hr

EP4A logoEU flag


HOK Obrtnik Plus
humanitarna akcija

Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.