Gospodarstvo i savjetovanje

  • Gospodarstvo i savjetovanje
  • Jedinstveno EU tržište
  • Slobodno kretanja kapitala

Slobodno kretanja kapitala

Ovo poglavlje obuhvaća propise iz područja poput ulaganja, investicijskih fondova, kredita, depozita, osiguranja i prijenosa imovine. Poglavlje se odnosi i na tekuća plaćanja te borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma.

FinancijeOd 1. siječnja 2011. nastupila je potpuna liberalizacija kapitalnih transakcija. Omogućeno je, primjerice, otvaranje računa u inozemstvu, odobravanje kredita nerezidentima te unošenje i iznošenje gotovog novca iz zemlje bez ograničenja.

Hrvatski građani i poduzetnici moći će bez ograničenja poslovati s financijskim institucijamaiz ostalih zemalja Unije.
Financijske institucije moraju potpuno transparentno informirati građane o cijeni usluge, rokovima izvršavanja plaćanja, korištenim tečajevima stranih valuta, naknadama i kamatama, a propisane informacije moraju građanima dostavljati besplatno.

Državljani Europske unije već dvije godine mogu kupovati nekretnine u Hrvatskoj uz iste procedure kao i hrvatski državljani pa članstvo u Uniji neće ništa promijeniti.

Uz slobodu kretanja kapitala ova sloboda obuhvaća usluge platnog prometa i sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma. Sloboda kretanja kapitala potiče ostale slobode unutarnjeg tržišta EU – slobodno kretanje roba, osoba i usluga.

Slobodno kretanje kapitala u području nekretnina ne odnosi se na šume i šumsko zemljište u državnom vlasništvu, javno vodno dobro, male povremeno nastanjene i nenastanjene otoke i nekretnine na njima u vlasništvu Hrvatske, županije, grada u općine, javne ceste, pomorska dobra i morske luke, a što je uređeno posebnim zakonima.

Treba imati na umu da je zbog nerazvijenosti hrvatskih poljoprivrednih područja, Hrvatskoj odobreno sedmogodišnje razdoblje s rokom produljenja od još tri, u kojem se treba osnažiti i razviti poljoprivredno zemljište, te bi se na taj način izbjegli poremećaji izazvani velikim interesima stranaca za kupnju ovakvih zemljišta.


Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

HOK – Vaš izvor informacija

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.