O HOK-u

 • O HOK-u
 • O nama

O nama

Hrvatska obrtnička komora je samostalna stručno poslovna organizacija obrtnika koja je osnovana radi promicanja, usklađivanja i zastupanja zajedničkih interesa obrtništva. Sjedište Hrvatske obrtničke komore je u Zagrebu, Ilica 49, a nalazi se u zgradi Matice Hrvatskih obrtnika koju su 1939. godine izgradili hrvatski obrtnici.

Hrvatska obrtnička komora je pravna osoba.

Članovi Hrvatske obrtničke komore su obrtnici koji obavljaju obrt na području Republike Hrvatske te fizičke i pravne osobe koje se dobrovoljno učlane.

Članstvo u Hrvatskoj obrtničkoj komori je obavezno.

Područne obrtničke komore udružuju se u Hrvatsku obrtničku komoru. Na razini županija djeluje 20 područnih obrtničkih komora. 

Na razini gradova i općina djeluje 112 Udruženja obrtnika. 

Udruženja obrtnika, područne obrtničke komore i Hrvatska obrtnička komora čine jedinstveni sustav organiziranosti obrta.

Hrvatska obrtnička komora obavlja sljedeće javne ovlasti: 

 • izdavanje dozvole (licencije) obrtnicima i pravnim osobama koje izvode praktičnu nastavu i vježbe naukovanja u skladu sa Zakonom o obrtu 
 • izdavanje uvjerenja o položenom ispitu o stručnoj osposobljenosti 
 • izdavanje diplome o majstorskom zvanju 
 • osnivanje Suda časti.

Tijela Hrvatske obrtničke komore su: 

 • Skupština 
 • Upravni odbor 
 • Nadzorni odbor 
 • Predsjednik 
 • Predsjedništvo

Radi usklađivanja i rješavanja stručnih pitanja gospodarske grane kojoj obrtnik pripada, obrtnici organiziraju svoj strukovni rad po sekcijama i cehovima na razini udruženja obrtnika, područne obrtničke komore i HOK-a. Oblici strukovnog rada u udruženjima obrtnika, područnim obrtničkim komorama i HOK-u su cehovi i sekcije:

 • Na razini udruženja obrtnika
 • Na razini područnih obrtničkih komora
 • Na razini HOK-a.

Organiziranost obrtnika u sekcije i cehove je dragovoljna, a kroz oblike strukovnog rada promiču se i unapređuju djelatnosti te usklađuju interesi članova Komore, koji obavljaju istu ili sličnu djelatnost.

Cehovi HOK-a okupljaju istorodne cehove POK-ova, cehovi POK-ova okupljaju cehove udruženja obrtnika, a cehovi udruženja obrtnika okupljaju obrtnike istorodne struke i osnovni su oblik strukovnog organiziranja i rada na razini udruženja obrtnika. Način rada cehova uređuju POK-ovi i udruženja obrtnika svojim pravilnicima, sukladno Pravilniku o radu cehova Hrvatske obrtničke komore kojim se uređuje rad cehova i sekcija na razini HOK-a.

Sekcije su oblik strukovnog rada koji okuplja obrtnike koji obavljaju istu gospodarsku djelatnost ili užu grupu srodnih djelatnosti, a mogu se osnivati unutar cehova.


HOK Obrtnik Plus
humanitarna akcija

Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.