Gospodarstvo i savjetovanje

  • Gospodarstvo i savjetovanje
  • Jedinstveno EU tržište
  • EU zakonodavstvo

Pristup EU zakonodavstvu

Zakonodavstvo Europske unije objavljuje se u Službenom listu EU (Official Journal of the European Union) koji je, osim u papirnatom izdanju, dostupan i u elektroničkom obliku u bazi podataka EUR-Lex.

EurlexSlužbeni list izlazi u dvije serije: L (legislation) i C (communication). Serija C ima i dva dodatka, dodatak A (natječaji za radna mjesta u institucijama EU-a) i dodatak E (elektronički) u kojem se, među ostalim, objavljuju primjerice zajednička stajališta Vijeća EU-a ili pak zapisnici s rasprava u Europskom parlamentu.

U seriji L objavljene su tri najvažnije vrste akata sekundarnog zakonodavstva: uredbe, direktive, odluke. Za nadzor nad provedbom prava Zajednice u državama članicama nadležna je Europska komisija. Kako bi učinkovito pratila provedbu, Komisija mora pratiti mjere koje usvajaju institucije država članica radi primjene prava Zajednice u nacionalnim pravnim sustavima.

Mnogi radni dokumenti institucija i tijela stavljeni su na uvid javnosti na stranicama pojedinih institucija, a pravo na pristup internim dokumentima građanima Unije, ali i onima izvan nje, zajamčeno je Uredbom br. 1049/2001/EC (OJ L 145 , 31.5.2001.) o pristupu internim dokumentima, slijedom koje su tri najveće institucije – VijećeKomisija i Parlament – na svoje internetske stranice postavile registre dokumenata i na taj način javnosti omogućile uvid u rad. Kako bi široj javnosti na jednostavan i jasan način ponudila pristup dokumentima koje objavljuju institucije EU, Europska komisija je izradila vodič pod nazivom Dokumenti Europske unije dostupan na poslužitelju EUROPA.

Također, postoji i Službeni list Europske unije, kao jedan od izvora europskoga prava te konačno službene publikacije i dokumente pojedinih institucija EU – posebice Europske komisije obzirom na važnost i raznovrsnost upravo njezinih izdanja.

 


Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

HOK – Vaš izvor informacija

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.