O HOK-u

 • O HOK-u
 • Naše usluge

Naše usluge

USLUGE HRVATSKE OBRTNIČKE KOMORE

Članstvom u komori članovi Hrvatske obrtničke komore mogu ostvariti brojne pogodnosti:

 • pogodnosti kod dobavljača roba i usluga iz raznih gospodarskih grana, s kojima Hrvatska obrtnička komora potpiše ugovore o suradnji putem projekta HOK Obrtnik plus 
 • informiranje o novostima u poslovanju (SMS poruke, e-newsletter)
 • besplatni savjeti o poslovanju
 • usluge rješavanja sporova uz uštedu vremena i novca
 • informacije i savjeti vezani uz redovno i cjeloživotno strukovno obrazovanje za obrtništvo
 • licenciranje radionica
 • provedba majstorskih ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti
 • povoljniji nastup na sajmovima
 • besplatan hosting za statičnu web stranicu
 • organizacija poslovnih razgovora s mogućim stranim partnerima
 • seminari i edukacije
 • zastupanje interesa kod donošenja propisa
 • digitalno poslovanje (online obrasci)

Projekt HOK Obrtnik plus  

Hrvatska obrtnička komora putem projekta HOK Obrtnik plus svojim članovima omogućava kvalitetnije i povoljnije poslovanje te osigurava poticajno poduzetničko okruženje, osiguravanjem pogodnosti kod dobavljača roba i usluga iz raznih gospodarskih grana, s kojima Hrvatska obrtnička komora ima potpisane ugovore o suradnji. U projekt HOK Obrtnik plus uključeni su partneri iz raznih gospodarskih sektora, bitni članstvu HOK-a u svakodnevnom poslovanju. Članovima je, primjerice, osigurana povoljnija cijena električne energije, naftnih derivata, plina, telekomunikacijskih usluga, osiguranja, konzalting usluga, studijskih programa, pretplate na tiskane medije, informatičkih usluga, automobila. 

Informiranje o novostima u poslovanju

Kvalitetne poslovne informacije presudne su za uspješno poslovanje. Ulažemo puno pažnje u razvoj suvremenih komunikacijskih kanala, kako bi našim članovima pružili kvalitetnu informaciju u pravo vrijeme. Informiranje provodimo putem web stranice Hrvatske obrtničke komore www.hok.hr, e-newslettera, Facebook stranice i You tube kanala. Putem kataloga, vodiča i stručnih publikacija dodatno radimo na informiranju i promociji proizvoda i usluga obrtništva. 

Besplatni savjeti o poslovanju

Savjetodavna služba omogućuje obrtnicima besplatno savjetovanje o poslovanju u obrtu. Savjeti su dostupni svakoga radnog dana od 8 do 16 sati putem jedinstvenog pozivnog broja 072 000 026 (po cijeni redovnog poziva iz fiksne mreže, bez dodatnih naknada). Stručni savjeti pružaju se obrtnicima svakodnevno i to osobno, putem telefona, e-maila ili pošte.  Savjeti se daju i budućim obrtnicima, posebice upute o otvaranju obrta, obliku poslovanja, zajedničkom obrtu, poslovođi, privremenoj obustavi i obvezama u poslovanju. Savjetodavna služba pruža pravne savjete  i druge savjete vezane  uz poslovanje u obrtu, savjete o planiranju investicija, kreditiranju i ostalim poticajima te  tehničke savjete. 

Usluge rješavanja sporova

Centar za mirenje pruža usluge rješavanja sporova na brz, povoljan i kvalitetan način, s ciljem sklapanja nagodbe među strankama u sporu, uz naglašenu povjerljivost cijelog postupka i uz očuvanje poslovnih odnosa stranaka. Usluge mirenja (medijacije) pružaju educirani izmiritelji (medijatori) s Liste Centra za mirenje, odnosno po izboru stranaka. Postupak mirenja pred Centrom za mirenje je od početka do kraja potpuno dobrovoljan i u skladu sa sporazumom stranaka povjerljiv. Sud časti HOK-a nadležan je za rješavanje potrošačkih sporova između potrošača i trgovaca – članova Komore. Sud časti ima značajnu ulogu u zaštiti ugleda hrvatskog obrta i zaštite prava potrošača. Osim potrošačkih Sud časti rješava i trgovačke i komorske sporove te sporove iz naukovanja.

Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo

Hrvatska obrtnička komora skrbi o strukovnom obrazovanju za vezane obrte. U redovnom sustavu obrazovanja na srednjoškolskoj razini provodimo licenciranje obrta i pravnih osoba za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja. U području daljnjeg obrazovanja za potrebe obrtništva skrbimo o provedbi majstorskih ispita, ispita o stručnoj osposobljenosti te ostalim oblicima cjeloživotnog obrazovanja na području obrtništva. Značajni poslovi Odjela za obrazovanje vezani su uz suradnju s nadležnim tijelima državne uprave, institucijama i udrugama u zemlji i inozemstvu u svrhu razmjene međusobnih iskustava i daljnjeg unaprjeđivanja strukovnog obrazovanja. 

Licenciranje radionica

Za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja obrtnik, kao i pravna osoba moraju imati dozvolu (licenciju). Dozvolu (licenciju) izdaje Hrvatska obrtnička komora. Hrvatska obrtnička komora izdaje dozvolu (licenciju) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja obrtnicima i pravnim osobama koje ispunjavaju uvjete i imaju odgovarajuće opremljenu radionicu za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja u skladu sa strukovnim kurikulumom za određeno zanimanje. Postupak i način izdavanja dozvola (licencija) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja propisuje ministar nadležan za obrt. 

Provedba majstorskih ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti

Hrvatska obrtnička komora pruža usluge organizacije polaganja majstorskih ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti. Majstorski ispiti su državno priznati ispiti, regulirani Zakonom o obrtu i Pravilnikom o postupku i načinu polaganja majstorskog ispita, te ispita o stručnoj osposobljenosti (NN 88/02)., a mogu se polagati za zvanja s liste vezanih obrta, čije je programe donio ministar nadležan za gospodarstvo. Objavljeni su programi majstorskih ispita za 62 majstorska zvanja. Ispit o stručnoj osposobljenosti može se polagati za jednostavnija zanimanja s liste vezanih obrta za koje je objavljen program polaganja (ukupno 22 zanimanja).

Povoljniji nastup na sajmovima

Hrvatska obrtnička komora organizira i sufinancira nastup obrtnika na međunarodnim i domaćim sajmovima. Organizacijom kolektivnih nastupa obrtnika na sajmovima i promocijom obrtnika olakšavamo našim članovima izlazak na međunarodno tržište.  Nastup obrtnika na inozemnim sajmovima koristimo za dodatnu međunarodnu promociju hrvatskog obrtništva te za razvoj suradnje s različitim inozemnim partnerskim organizacijama i institucijama. Uz organizirani nastup obrtnika na sajmovima, uz sam izložbeni štand, organiziramo i sudjelovanje u organiziranju pratećih sajamskih događanja kao što su konferencije, okrugli stolovi i forumi. 

Hosting statične web stranice

Za obrtnike koji pravodobno podmiruju svoje obveze prema Komori, usluga hostinga statične Web stranice je besplatna. Usluga je ograničena na promidžbene stranice koje sadrže tekst, slike, zvuk i video zapis, a za obrtnike koji žele i druge usluge (npr. Internet trgovina), nudi se mogućnost da na svojim promidžbenim stranica navedu "pokazivače" na druge Internet Web adrese. Za izradu i ažuriranje sadržaja na vlastitim promidžbenim stranicama, zaduženi su sami obrtnici. 

Poslovno povezivanje  (Matchmaking)

Potičemo i organiziramo poslovne susrete hrvatskih obrtnika i poduzetnika s obrtnicima i poduzetnicima ostalih zemalja putem organiziranja prezentacija i poslovnih razgovora. Naša zadaća je osigurati obrtnicima potrebnu pomoć u prilagodbi europskom načinu poslovanja. Hrvatska obrtnička komora članica je Europskog udruženja za obrt, mala i srednja poduzeća - SMEunited i Europskog gospodarsko-socijalnog odbora (EGSO) u Bruxellesu. S ciljem promicanja interesa obrtnika i stvaranja novih radnih mjesta surađujemo s partnerskim komorama i drugim strukovnim udrugama u Europi i svijetu.

Seminari i edukacije

Radi rješavanja stručnih pitanja gospodarske grane kojoj obrtnik pripada, komora organizira rad cehova. Zadaća cehova je promicanje i unapređenje djelatnosti te usklađivanje i zastupanje interesa članova Komore koji obavljaju istu ili slične djelatnosti. U Hrvatskoj obrtničkoj komori aktivno je 18 cehova i sekcija, za koje Komora  organizira seminare, stručne skupove i različite promotivne i edukativne projekte.  Stručni skupove i edukacije organiziraju i drugi odjeli i službe Hrvatske obrtničke komore, ovisno o interesu članstva. 

Zastupanje interesa obrtništva

Prema Zakonu o obrtu temeljni zadaci Hrvatske obrtničke komore su zastupanje interesa obrtnika pred državnim tijelima u oblikovanju gospodarskog sustava te davanje mišljenja i prijedloga državnim tijelima kod donošenja propisa u oblasti obrtništva. Praćenje, predlaganje, davanje mišljenja i prijedloga na zakone i podzakonske propise i sudjelovanje u radnim skupinama državnih tijela za izradu prijedloga zakona provode stručni djelatnici Ureda Predsjednika Komore sukladno odlukama,  zaključcima  i mišljenjima tijela Komore te prijedlozima područnih obrtničkih komora i udruženja obrtnika.

Za više informacija o našim uslugama kontaktirajte naše službe ili pošaljite upit 


Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

HOK – Vaš izvor informacija

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.