Pogodnosti

  • Pogodnosti
  • HOK Obrtnik plus
  • Partneri

OBRAZOVNA GRUPA ZRINSKI


Predmet ovog Sporazuma je stručna i tehnička, odgojno-obrazovna, znanstvenoistraživačka i gospodarska suradnja između Komore i Obrazovne grupe Zrinski sa zajedničkim ciljem sudjelovanja u kreiranju, pripremi i realizaciji različitih projekata, akcija i programa, a sve u svrhu razvitka i podizanja kvalitete cjeloživotnog obrazovanja za poduzetništvo, razvitka poduzetničkih potencijala članica Komore, te jačanja obrazovanja za poduzetništvo.

Neke od stavki Sporazuma o suradnji su:

  • Zajedničko sudjelovanje u osposobljavanju obrtnika početnika u cilju pokretanja i vođenja obrta i drugih organizacijskih formi
  • Zajedničko sudjelovanje u osposobljavanju poduzetnika u fazi rasta i razvoja te suradnja u oblikovanju i izvođenju odgovarajućih modela cjeloživotnog obrazovanja za obrtništvo
  • Provođenje projekata i programa na području cjeloživotnog obrazovanja za poduzetništvo (vrtići, osnovne škole, srednje škole visokoškolske ustanove, obrazovanje odraslih, neformalni oblici obrazovanja)
  • Suradnja u izvođenju specijalističkih tečajeva, seminara, radionica, okruglih stolova konferencija
  • Konzultantske aktivnosti radi razvoja i unaprjeđenja poduzetništva i obrtništva, lokalnog i regionalnog razvoja
  • Internacionalizacija poslovanja kroz suradnju s obrtnicima u regiji i u okviru EU; razmjena iskustava, znanja, razvoja poslovnih odnosa i dr.

Obrazovna grupa Zrinski više je od dva desetljeća posvećena cjeloživotnom obrazovanju za poduzetništvo. U okviru Obrazovne grupe Zrinski djeluje Privatna gimnazija i ekonomska škola Katarina Zrinski koja dualnim pristupom obrazovanju te individualnom praćenju napretka omogućava stjecanje znanja i vještina potrebnih za razvoj poduzetničkog duha, a taj pristup primjenjuje i kroz studijske programe na Visokoj školi za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski. Preddiplomski i diplomski programi pripremaju studente za stvarne potrebe tržišta rade te potiče poduzetništvo stvaranjem pozitivnog okruženja za studente. Osim toga, cjeloživotno obrazovanje polaznicima je dostupno i kroz različite programe Pučkog otvorenog učilišta Petar Zrinski.


Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

HOK – Vaš izvor informacija

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.