Gospodarstvo i savjetovanje

  • Gospodarstvo i savjetovanje
  • Statistika
  • Obrtnici i zaposlenici u obrtima – osiguranici Mirovinskog osiguranja

Obrtnici i zaposlenici u obrtima – osiguranici Mirovinskog osiguranja

Podaci o obrtnicima i zaposlenicima u obrtima preuzeti su od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Državnog zavoda za statistiku te sistematizirani za što bolji prikaz i potrebe obrtništva. Ovisno o vrsti podatka, podaci se objavljuju kvartalno i godišnje.

Kvartalno podaci - u tabelarnom prikazu obrađeni su podaci o obrtnicima i zaposlenicima u obrtima – osiguranicima Mirovinskog osiguranja županijama, djelatnostima NKD-a; obrtnici koji zapošljavaju i ne zapošljavaju zaposlenike po županijama i NKD-u; podaci o ukupno zaposlenima u RH
Kvartalni podaci – obrtnici – osiguranici Mirovinskog osiguranja po dobi
Godišnji podaci – korisnici mirovina prema godinama i osnovama osiguranja

Radi lakšeg razumijevanja dajemo tumačenje korištenih pojmova u tabeli:

Obrtnik - osiguranik Mirovinskog osiguranja je osoba koja ostvaruje dohodak isključivao bavljenjem obrtničke djelatnosti bez obzira na broj registriranih obrtničkih radnji i po toj osnovi plaća doprinos za mirovinsko osiguranje.
U obrtnike - osiguranike Mirovinskog osiguranja ne evidentiraju se obrtnici koji imaju otvoren obrt uz radni odnos i po kojoj osnovi su osigurani. Takvi obrtnici plaćaju obvezne doprinose s osnova obrta prema godišnjoj poreznoj prijavi.Preuzimanja


HOK Obrtnik Plus
humanitarna akcija

Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.