Gospodarstvo i savjetovanje

  • Gospodarstvo i savjetovanje
  • Izvori financiranja za obrtnike
  • Financijski instrumenti ESIF zajmovi i jamstva

Financijski instrumenti - ESIF zajmovi i jamstva

1. MJERE UKRAJINA

a) Obrtna sredstva KRIZA 2022 – mjera

Kategorija: Mjere Ukrajina

Privremena mjera u okviru programa kreditiranja Obrtna sredstva, za financiranje tekućeg poslovanja i podmirenje obveza prema dobavljačima, namijenjena poslovnim subjektima koji mogu dokazati da imaju poteškoće u poslovanju uzrokovane učincima ruske agresije na Ukrajinu temeljem kriterija za procjenu učinaka krize. Primjena do 31. 12. 2022. (ugovor o kreditu treba biti zaključen najkasnije do tog datuma) ili do iskorištenja raspoloživih sredstava.

Saznajte više

2. NPOO krediti

a) Investicije posebnih segmenata MSP-ova u okviru NPOO-a

Kategorija: NPOO krediti

Izravni krediti HBOR-a iznad 100.000 EUR iz sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) za mikro, male i srednje poduzetnike, za ulaganja usklađena s načelom nenanošenja bitne štete (Do No Significant Harm.

Saznajte više

3. KREDITI

a) EU projekti

Kategorija: Krediti

Krediti za subjekte privatnog i javnog sektora koji zadovoljavaju uvjete natječaja za bespovratna sredstva na koji su se prijavili.

Saznajte više

b) Obrtna sredstva

Kategorija: Krediti

Krediti za financiranje tekućeg poslovanja (npr. nabava sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara, podmirenje obveza prema dobavljačima, troškovi radne snage, opći troškovi tekućeg poslovanja), podmirenje kratkoročnih obveza prema financijskim institucijama, državi i drugih kratkoročnih obveza, isključujući povrat pozajmica vlasniku, povezanim osobama i ostalim trećim osobama. Rok otplate do najviše 6 godina.

Saznajte više

c) Investicije privatnog sektora

Kategorija: Krediti

Krediti za ulaganja u osnovna sredstva u cilju modernizacije poslovanja, uvođenja novih tehnologija, povećanja kapaciteta, ulaganja u istraživanje i razvoj i uvođenje novih proizvoda ili usluga, poticanja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, turističkih kapaciteta i sadržaja te poticanja novog zapošljavanja.

Saznajte više

d) Financijsko restrukturiranje

Kategorija: Krediti

Podmirenje postojećih obveza prema dobavljačima, financijskim institucijama i drugim vjerovnicima (isključene povezane osobe, osim za potrebe uobičajenog i operativnog poslovanja, uz uvjet da su povezane osobe sudužnici korisniku kredita).

Saznajte više

e) Priprema izvoza

Kategorija: Krediti

Financiranje pripreme izvoznih poslova do naplate (nabava sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, odnosno podmirenje obveza prema dobavljačima, troškovi radne snage i ostali tekući troškovi) i/ili financiranje naplate izvoza.

Saznajte više

f) Poduzetništvo mladih, žena i početnika

Kategorija: Krediti

Krediti u iznosu do 2 milijuna kuna za ulaganja u pokretanje poslovanja, modernizaciju poslovanja, uvođenje novih tehnologija, povećanje kapaciteta, uključujući i turističke, razvoj i uvođenje novih proizvoda ili usluga, poticanje novog zapošljavanja i sl.

Saznajte više

g) Kredit dobavljača (iz uvjeta kreditiranja proizlazi da je namijenjen pravnim osobama)

Kategorija: Krediti

Krediti namijenjeni izvoznicima koji odobravaju robni kredit kupcu. Za izvoz roba i usluga osim potrošnih dobara sukladno pravilima utvrđenim OECD konsenzusom.

Saznajte više

h) Kredit kupcu (iz uvjeta kreditiranja proizlazi da je namijenjen pravnim osobama)

Kategorija: Krediti

Kreditiranje inozemnih kupaca roba i usluga (osim potrošnih dobara) sukladno pravilima utvrđenim OECD konsenzusom.
Prednosti za izvoznika: naplata izvoznog posla odmah po isporuci, isplata na račun izvoznika u valuti izvoznog ugovora, kredit otplaćuje banka/kupac u inozemstvu, povećanje likvidnosti izvoznika, izbjegavanje rizika naplate izvoznog posla

Saznajte više

4. MJERE COVID 19

a) Krediti za obrtna sredstva putem okvirnih kredita bankama uz HAMAG-BICRO jamstvo

Kategorija: Mjere COVID-19

Mjera privremenog okvira u suradnji s 6 poslovnih banaka, za financiranje tekućih troškova poslovanja (tzv. hladni pogon), nabavu sirovina i podmirenje obveza prema dobavljačima (osim kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama). Namijenjena je mikro, malim i srednjim te srednje kapitaliziranim poduzetnicima koji mogu dokazati negativne posljedice na poslovanje uzrokovane epidemijom COVID-1.

Saznajte više

b) Krediti za obrtna sredstva putem okvirnih kredita bankama

Kategorija: Mjere COVID-19

Mjera privremenog okvira u suradnji sa 6 poslovnih banaka, za financiranje tekućih troškova poslovanja (tzv. hladni pogon) i za podmirenje dospjelih kratkoročnih obveza prema kreditnim i drugim financijskim institucijama u skladu s otplatnim planovima, najviše do 35% ukupnog kredita. Namijenjena je mikro, malim i srednjim te srednje kapitaliziranim poduzetnicima koji mogu dokazati negativne posljedice na poslovanje uzrokovane epidemijom COVID-1.

Saznajte više

5. ESIF KREDITI

a) ESIF Krediti za rast i razvoj

Kategorija: ESIF krediti

Financijski instrument za koji sredstva osiguravaju Europski strukturni i investicijski fondovi (ESIF) i poslovne banke, u omjeru 50:50, i iz kojeg se financiraju nove dugoročne investicije malih i srednjih poduzetnika uz niske kamatne stope i bez uobičajenih naknada pri odobrenju i korištenju kredita.

Saznajte više


HOK Obrtnik Plus
humanitarna akcija

Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.