Obrazovanje

Odjel za obrazovanje

Kontakt 

Voditeljica Odjela Mirela Lekić
 telefon: 01/48 06 611, fax: 01/48 06 624
 e-mail: obrazovanje@hok.hr mirela.lekic@hok.hr

UCENICI

U okviru zadaća utvrđenih odredbama Zakona o obrtu Hrvatska obrtnička komora skrbi o strukovnom obrazovanju za vezane obrte. U redovnom sustavu obrazovanja na srednjoškolskoj razini Hrvatska obrtnička komora provodi licenciranje obrta i pravnih osoba za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja. U području daljnjeg obrazovanja za potrebe obrtništva Hrvatska obrtnička komora skrbi o provedbi majstorskih ispita (imenuje ispitne komisije, obavlja uvid u provedbu ispita i izdaje majstorske diplome), provedbi ispita o stručnoj osposobljenosti te ostalim oblicima cjeloživotnog obrazovanja u području obrtništva.

Značajni poslovi Odjela za obrazovanje vezani su uz suradnju s nadležnim tijelima državne uprave, institucijama i udrugama u zemlji i inozemstvu u svrhu razmjene međusobnih iskustava i daljnjeg unaprjeđivanja strukovnog obrazovanja.