Usluge rješavanja sporova

  • Usluge rješavanja sporova
  • Sud časti Hrvatske obrtničke komore

Sud časti Hrvatske obrtničke komore

Početci rada Suda časti Hrvatske obrtničke komore sežu u 1993. godinu, donošenjem prvog Zakona o obrtu. Danas Sud djeluje temeljem Zakona o obrtu (NN 143/13, 127/19, 41/20) i provodi javne ovlasti te na učinkovit, transparentan, jednostavan i brz način rješava sporove iz svoje nadležnosti.

Sud ima značajnu ulogu u zaštiti obrta i zaštiti prava potrošača te je, kao tijelo za alternativno rješavanje sporova, nezavisno od upravljačkih tijela komore. Svojim djelovanjem trajno doprinosi razvoju poslovnih običaja i pravila struke među obrtnicima, društveno odgovornom poslovanju, povećanju povjerenja potrošača u kvalitetu obrtničkih proizvoda i usluga, čime se jača konkurentnost hrvatskog obrtništva.

Odlukom Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta RH (Odluka o određivanju tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova 11.05.2017.), donesenoj na temelju Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova (NN 121/16, 32/19), Sud časti Hrvatske obrtničke komore notificiran je kao tijelo kvalificirano za alternativno rješavanje svih domaćih i prekograničnih online i offline potrošačkih sporova u Hrvatskoj. Temeljem iste Odluke, Europska komisija uvrstila je Sud na popis notificiranih tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova na Platformi za online rješavanje potrošačkih sporova.

Sjedište Suda je u Zagrebu, gdje se u Tajništvu zaprimaju prijave, dok se postupak, u skladu s odredbama Pravilnika Suda časti HOK-a (NN 22/17) ovisno o prebivalištu/boravištu, odnosno sjedištu prijavitelja i prijavljenog vodi na području cijele Hrvatske, pri područnim obrtničkim komorama (uglavnom u sjedištima županija) i/ili na lokalnoj razini (u udruženjima obrtnika).

Vrste sporova koje Sud rješava su potrošački sporovi, trgovački sporovi, komorski sporovi i sporovi iz naukovanja.


HOK Obrtnik Plus
humanitarna akcija

Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.