Usluge rješavanja sporova

  • Usluge rješavanja sporova
  • Sud časti Hrvatske obrtničke komore

Sud časti Hrvatske obrtničke komore

Sud častiPočeci rada Suda časti sežu u 1993. godinu, donošenjem prvog Zakona o obrtu. Danas Sud časti Hrvatske obrtničke komore djeluje temeljem Zakona o obrtu (NN 143/13) i provodi javne ovlasti te na učinkovit, transparentan, jednostavan i brz način rješava sporove iz svoje nadležnosti.

Sud časti HOK- a ima značajnu ulogu u zaštiti obrta i zaštiti prava potrošača te je, kao tijelo za alternativno rješavanje sporova, nezavisno od upravljačkih tijela komore. Svojim djelovanjem trajno doprinosi razvoju poslovnih običaja i pravila struke među obrtnicima, društveno odgovornom poslovanju, povećanju povjerenja potrošača u kvalitetu obrtničkih proizvoda i usluga, čime se jača konkurentost hrvatskog obrtništva. 

Odlukom Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (Odluka o određivanju tijela i dodjeli financijskih sredstava za alternativno rješavanje potrošačkih sporova za 2017. godinu), donesenoj na temelju Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova (NN 121/16), Sud časti Hrvatske obrtničke komore notificiran je kao tijelo kvalificirano za alternativno rješavanje svih domaćih i prekograničnih online i offline potrošačkih sporova u Hrvatskoj.  Temeljem iste Odluke, Europska komisija uvrstila je Sud na popis notificiranih tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova na Platformi za online rješavanje potrošačkih sporova. Sud časti HOK-a, kao i Centar za mirenje pri HOK-u, ocijenjeni su kao dva od pet najkvalitetnijih tijela za provođenje postupka alternativnog rješavanja potrošačkih sporova u Hrvatskoj, temeljem čega njihov rad sufinancira Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta iz sredstava državnog proračuna.

Sjedište Suda je u Zagrebu, gdje se u tajništvu zaprimaju prijave, dok se postupak, u skladu s odredbama Pravilnika Suda časti HOK-a ovisno o prebivalištu/boravištu, odnosno sjedištu prijavitelja i prijavljenog vodi na području cijele Hrvatske, pri područnim obrtničkim komorama, u sjedištima županija i/ili na lokalnoj razini u udruženjima obrtnika.

Vrste sporova koje Sud časti rješava su potrošački sporovi, trgovački sporovi, komorski sporovi i sporovi iz naukovanja.

KONTAKT

SUZANA KOLESAR dr.iur.
Tajnica Suda časti HOK -a i Centra za mirenje pri HOK -u
01 4806 617
suzana.kolesar@hok.hr

JOSIP ĐELAGIĆ
Stručni suradnik u Sudu časti i Centru za mirenje
01 4806 617, 01 4806 629 (FAX)
josip.djelagic@hok.hr

ADRESA
Sjedište Suda je u Zagrebu, Ilica 49/II.
01 4806 666, 01 4806 629 (FAX)
sud-casti@hok.hr


humanitarna akcija

Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.