Usluge rješavanja sporova

  • Usluge rješavanja sporova
  • Centar za mirenje

Centar za mirenje

Centar za mirenjeCentar za mirenje pri HOK-u, osnovan 2004. godine, pruža članovima Komore i njihovim poslovnim partnerima usluge mirnog rješavanja sporova medijacijom (mirenjem). Rad Centra je uređen Pravilnikom o mirenju (NN 22/17, 24/21). 

Na listi medijatora Centra nalaze se 102 osobe (suci, odvjetnici, pravnici, ekonomisti, inženjeri, profesori, obrtnici i dr.) koje su prošle stručnu izobrazbu za pružanje kvalitetnih usluga medijacije. Centrom za mirenje upravlja predsjedništvo, a pripremne poslove oko medijacija vodi tajnik Centra. Nagrade medijatorima (izmiriteljima) utvrđene su Pravilnikom o mirenju, iako stranke s medijatorom mogu dogovoriti i drugačije.

Postupak mirenja pokreće se prijedlogom za mirenje koji Centru podnosi jedna od stranaka.

Osim u sjedištu Centra u Zagrebu, mirenje se može organizirati i u regionalnim uredima u Splitu, Rijeci i Osijeku te, po prethodnom dogovoru s predstavnikom Centra, i u drugim mjestima u Hrvatskoj, jer HOK na području svake županije  unutar komorskog sustava  educiranog izmiritelja (medijatora).

Centar za mirenje surađuje sa sličnim institucijama u zemlji i inozemstvu te s udrugama koje se bave mirenjem, kao i s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta RH i Ministarstvom pravosuđa RH.

Odlukom Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (Odluka o određivanju tijela i dodjeli financijskih sredstava za alternativno rješavanje potrošačkih sporova za 2017. godinu), donesenoj na temelju Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova (NN 121/16), Centar za mirenje pri Hrvatskoj obrtničkoj komori notificiran je kao tijelo kvalificirano za alternativno rješavanje svih domaćih i prekograničnih online i offlinepotrošačkih sporova u Hrvatskoj.

Temeljem iste Odluke, Europska komisija uvrstila je Centar na popis notificiranih tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova na Platformi za online rješavanje potrošačkih sporova.

Centar za mirenje pri HOK-u, kao i Sud časti HOK-a, ocijenjeni su kao dva od pet najkvalitetnijih tijela za provođenje postupka alternativnog rješavanja potrošačkih sporova u Hrvatskoj, temeljem čega njihov rad sufinancira Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta iz sredstava državnog proračuna.

Rješavanje sporova mirenjem je, za razliku od svih drugih postupaka, potpuno dobrovoljno, što je glavna prednost ovog načina rješavanja sporova.

Uz dobrovoljnost, i povjerljivost je važno načelo u postupku mirenja. Stranke u bilo kojem trenutku mogu odustati od nastavka postupka. Zastupanje stranaka od strane odvjetnika nije nužno i ovisi o njihovoj odluci. Mirenjem se mogu rješavati sporovi koji su već na sudu, kao i oni koji mogu dospjeti na sud, ako ne dođe do njihovog rješenja prije podnošenja tužbe sudu.

U cilju provođenja svoje osnovne zadaće kao zastupnice interesa hrvatskog obrtništva stvaranjem boljih uvjeta za ukupni gospodarski razvoj Republike Hrvatske, Centar za mirenje pri HOK-u pružanjem usluga mirenja obrtnicima i njihovim poslovnim partnerima, kao i potrošačima u rješavanju sporova u velikoj mjeri može olakšati njihovo poslovanje,  što je ujedno i jedan od zadataka Hrvatske obrtničke komore prema Zakonu o obrtu (NN 143/13, 127/19,  41/20  čl. 79. st. 9).

Korištenjem usluga mirenja u komorskom Centru omogućava se obrtnicima da svoje vrijeme, energiju i novac, umjesto na duge i iscrpljujuće sudske sporove, usmjere na svoje poslovanje. Pred Centrom za mirenje pri HOK-u sporovi se mogu riješiti mirnim putem, učinkovitije i brže uz znatnu uštedu sredstava i uz očuvanje povjerljivosti i ugleda obrtništva.

S istim ciljem u Statutu HOK-a predviđena je obveza rješavanja sporova (čl. 83 st. 2) unutar komorskog sustava mirnim putem, kako bi se sve sastavnice posvetile glavnoj zadaći, a to je zaštita prava i interesa obrtnika.   

Statut Hrvatske obrtničke komore (NN 106/14, 84/16, 21/18)

čl. 83. (2) Komora, područne obrtničke komore i udruženja obrtnika obvezni su svoje međusobne sporove povjeriti na rješavanje Centru za mirenje Komore prije pokretanja bilo kakvog sudskog ili drugog postupka za rješavanje istog. „

Stoga nam se obratite s punim povjerenjem za sve informacije na dolje navedene brojeve telefona ili e-maila, odnosno na www.hok.hr.


HOK Obrtnik Plus
humanitarna akcija

Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.