Gospodarstvo i savjetovanje

  • Gospodarstvo i savjetovanje
  • Jedinstveno EU tržište
  • EU zakonodavstvo

Zakonodavstvo EU

U ovu su kategoriju uključeni pravni instrumenti povezani s drugim i trećim stupom, koji su regulirani na  međuvladinoj razini.

Uredba

Usvojena od strane Vijeća i Europskog parlamenta ili Komisije, uredba je opća mjera koja je obvezujuća u svim svojim dijelovima. Za razliku od direktiva koje su upućene državama članicama te odluka koje su upućene posebnim primateljima, uredbe su upućene svima. Uredba je izravno primjenjiva, što znači da stvara zakon koji ima istovremeni učinak u svim državama članicama na isti način kao i nacionalni instrument, bez bilo kakve daljnje akcije od strane nacionalnih vlasti.

Direktiva

Usvojena od strane Vijeća i Europskog parlamenta ili Komisije, direktiva je upućena državama članicama Unije. Njezina je glavna svrha usklađivanje nacionalnog zakonodavstva. Direktiva je obvezujuća za države članice glede rezultata koje treba postići, ali im ostavlja izbor metoda kojim će ostvariti ciljeve Zajednice unutar okvira njegova unutarnjeg pravnog poretka.

Ako direktiva nije prenesena u nacionalno zakonodavstvo u državi članici Unije, ako je prenesena na nepotpun način ili ako postoji odgoda u njezinome prenošenju, građani se mogu izravno pozvati na direktivu o kojoj je riječ pred nacionalnim sudovima.

Odluka

Usvojena od strane Vijeća ili od Vijeća i Europskog parlamenta ili Komisije, odluka je instrument kojim institucije Zajednice rješavaju određena pitanja. Putem odluke, institucije mogu zahtijevati od neke države članice ili građana Unije da poduzmu ili se suzdrže od određene akcije te dati prava ili nametnuti obveze državi članici ili građaninu.

Odluka je: 

  • pojedinačna mjera, a osobe kojima je upućena moraju se pojedinačno navesti, što razlikuje odluku od uredbe;
  • obvezujuća u cijelosti.

Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

HOK – Vaš izvor informacija

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.