Gospodarstvo i savjetovanje

 • Gospodarstvo i savjetovanje
 • Mjere, upute i obrasci – COVID19
 • Tražili smo!
Sanja Martinovsky
VODITELJICA ODJELA:
Sanja Martinovsky

Tražili smo!Hrvatska obrtnička komora kontinuirano surađuje s nadležnim institucijama, komunicirajući  traženja, probleme i pitanja hrvatskih obrtnika. 
Takvim djelovanjem omogućeno je da glas obrtnika bude jedinstven, prepoznat i priznat.
Niže se nalaze zahtjevi koje je HOK uputio raznim institucijama, a kojima je cilj zaštititi obrtnike te im pomoći u poslovanju tokom krize u kojoj smo se svi našli.
Pozivamo Vas da nam Vašim prijedlozima pomognete u kreiranju opravdanih zahtjeva obrtništva!
Primatelj:

 • kabinet@mrosp.hr
 • ministar@mingor.hr

Dokumenti:
Zakon o radu - prijedlozi za izmjene.pdf

Primatelj:

 • kabinet@mrosp.hr
 • pisarnica@mrosp.hr
 • ministar@mingor.hr
 • ravnatelj@hzz.hr

Dokumenti:
MROSP_ORM_nastavak_mjera_trazi_se.pdf

Primatelj:

 • pisarnica@mrosp.hr
 • su_pis@porezna-uprava.hr
 • ministar@mingor.hr
 • ravnatelj@hzz.hr

Dokumenti:
HZZ_ORM_travanj_ozujak_2021.pdf

Primatelj:

 • pisarnica@mrosp.hr
 • su_pis@porezna-uprava.hr
 • ministar@mingor.hr
 • ravnatelj@hzz.hr

Dokumenti:
HZZ_ORM_ožujak_izmjene_traže_se.pdf

Primatelj:

 • kabinet@mrosp.hr
 • pisarnica@mrosp.hr
 • ministar@mingor.hr
 • ravnatelj@hzz.hr

Dokumenti:
Nastavak mjera HZZ ORM - traži se.pdf

Primatelj:

 • su_pis@porezna-uprava.hr
 • ministar@mingor.hr
 • ured.ravnatelja@porezna-uprava.hr

Dokumenti:
MFIN - Rok za godišnju poreznu prijavu - prilagodba traži se.pdf

Primatelj:

 • stozercz@mup.hr
 • ministar@mingo.hr

Upit:

Vezano uz suzbijanje pandemije bolesti COVID 19, obraćamo Vam se u ime poduzetnika koji izvoze svoje proizvode, robe i usluge. Zbog prirode posla, izvoznici predstavljaju posebno izloženu skupinu koju treba zaštititi od bolesti i omogućiti im sudjelovanje na inozemnim sajmovima na kojima će stvarati novu konkurentnost hrvatskih proizvoda, bez straha da će po povratku u Republiku Hrvatsku zaraziti svoje suradnike u obrtima i trgovačkim društvima, i svoje obitelji. Stoga apeliramo da prepoznate važnost cijepljenja izvoznika i definirate ih kao prioritetnu skupinu, čime ćete osigurati i prijeko potrebni razvoj hrvatskog gospodarstva.

Primatelj:

 • info@hnb.hr
 • info@hub.hr
 • pisarnica@mfin.hr
 • pisarnica@mingor.hr

Dokumenti:
Obustava_revizije_kreditne_sposobnosti_obrtnika.pdf

Primatelj:

 • stozercz@mup.hr

Upit:

Hrvatskoj obrtničkoj komori obratilo se više obrtnika koji obavljaju djelatnost trgovine na malo na otvorenim prostorima sajmišta, gdje prodaju robu poput tekstila, odjeće i obuće te različitu drugu robu. Dugotrajnom zabranom poslovanja ugrožena je njihova egzistencija, kao i egzistencija njihovih obitelji. Slijedom povoljne epidemiološke situacije, predlažemo izmjenu važećih odluka i omogućavanje prodaje svih roba na otvorenim sajmištima, uz pridržavanje propisanih protuepidemijskih mjera zaštite.aniju pod uvjetom da putnici u vozilu imaju odobrene propusnice?

Primatelj:

 • stozercz@mup.hr

Upit:

Članovi Hrvatske obrtničke komore koji obavljaju djelatnost pod NKD brojem 85.59 Ostalo obrazovanje i poučavanje, izražavaju veliko nezadovoljstvo jer im mogućnost rada 1 na 1, koja im je sada dozvoljena, ne omogućava zaradu kojom bi mogli pokriti troškove niti hladnog pogona. Obrtnici traže da se omogući rad u grupi do 5 osoba bez obzira što imaju i veće grupe, ali spremni su svoj rad prilagoditi i ovakvim uvjetima.
Naime, obrazovanje i poučavanje ne treba poistovjećivati s rođendaonicama i igraonicama, tj. rekreacijama jer obrazovanje je kamen temeljac i generator ljudskih potencijala ključan za razvoj društva, gospodarstva te osobni razvoj svakog građanina. Obrazovanje pruža bolje prilike za mentalno zdravlje, razvoj emocionalnih i socijalnih vještina, razvoj vještine pisanja, čitanja, računanja i sl.
Mišljenja smo da djelatnost obrazovanja i poučavanja s najviše 5 osoba u grupi epidemiološki nije značajno u odnosu na druge dopuštene djelatnosti, npr. rad trgovačkih centara čiji je nadzor pridržavanja propisanih mjera vrlo teško sprovesti, Napominjemo da, s obzirom na ciljnu skupinu polaznika, ne bi dolazilo do novih korisnika usluga u prostorima jer se radi o korisnicima koji tijekom rujna upisuju obrazovne programe koji traju cijelu godinu i grupa se ne miješa. S navedenom činjenicom veže se nekoliko problema:
• svi prijavljeni polaznici neće biti u mogućnosti završiti obrazovni program u roku koji je za to predviđen, što znači da davatelj usluga svoje usluge mora prolongirati na proljetni period, kada bi mu se u „starom normalnom“ upisivali novi polaznici koji bi mu donijeli novi prihod; • obrtnici nisu mogli ostvariti pravo na Potporu za očuvanje radnih mjesta za npr. 10., 11. i 12. mjesec jer im je u tom periodu stizao prihod od „aktivnih“ korisnika; • ljeti korisnika nema.
Iako je ovoj djelatnosti omogućen on-line rad, održavanjem takve nastave dolazi do općeg nezadovoljstva zbog sljedećih razloga:
- internet veze su loše te iste pucaju;
- svi polaznici nisu jednako tehnički (neki nemaju uvjete kojim bi mogli ispunjavati pohađanje on-line nastave), a niti prostorno opremljeni (dok se odvija on-line predavanje svi ukućani moraju biti mirni); - svi polaznici nisu informatički obrazovani (obrazovanje starijih osoba).
Podsjećamo da u samim Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021. piše da se rad u ustanovama, uz poštovanje uputa propisanih od HZJZ-a i MZO-a, smatra jednako sigurnim za djecu/učenike i zaposlenike kao i rad od kuće.
Obraćamo pozornost da je većini naših članova ovo obiteljski posao i jedini izvor prihoda, a ovako dugim trajanjem, što zabrana što strogo ograničenim načinom poslovanja, egzistencija tih obitelji, nerijetko i s malom djecom, je već ozbiljno ugrožena.
Molimo Vas da uzmete u obzir naše prijedloge i argumente te svim obrtnicima i poduzetnicima koji obavljaju ovakvu vrstu djelatnosti omogućite rad s najviše 5 osoba u istom prostoru.

Primatelj:

 • stozercz@mup.hr

Upit:

Hrvatskoj obrtničkoj komori obratilo se više obrtnika koji obavljaju djelatnost trgovine na malo na otvorenim prostorima sajmišta, gdje prodaju robu poput tekstila, odjeće i obuće te različitu drugu robu. Dugotrajnom zabranom poslovanja ugrožena je njihova egzistencija, kao i egzistencija njihovih obitelji. Slijedom povoljne epidemiološke situacije, predlažemo izmjenu važećih odluka i omogućavanje prodaje svih roba na otvorenim sajmištima, uz pridržavanje propisanih protuepidemijskih mjera zaštite.aniju pod uvjetom da putnici u vozilu imaju odobrene propusnice?

Primatelj:

 • uprava@fina.hr
 • ured.guvernera@hnb.hr
 • info@hub.hr
 • info@hnb.hr
 • kabinet@mfin.hr
 • pisarnica@mfin.hr
 • ministar@mingor.hr
 • pisarnica@mingor.hr

Dokumenti:
Zahtjev-otvaranje zaštićenog računa za obrtnike.pdf

Primatelj:

 • pisarnica-zaprimanje@vlada.hr
 • ministar@mingor.hr
 • kabinet@mrms.hr
 • ured.ravnatelja@porezna-uprava.hr

Dokumenti:
_11-360-1090_1-115-2020_Vlada_potres_prijedlozi-pomoci_31-12-2020.pdf

Primatelj:

 • ured.ravnatelja@porezna-uprava.hr
 • ministar@mingor.hr

Dokumenti:
MFIN_PU_Prijedlozi-pomoći-potres-30-12-2020.pdf

Primatelj:

 • stozercz@mup.hr

Upit:

S obzirom da primamo velik broj upita naših članova – autotaksista o funkcioniranju sustava e-propusnica, zanima nas sljedeće:
U Uputi za primjenu Odluke o zabrani napuštanja područja županije prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj u točki II. (kategorije osoba koje su izuzete od zabrane i dokumenti kojima to dokazuju) stavak a. stoji:
„osoblje nužno za održavanje prometa i opskrbu
- podrazumijeva osoblje prijevozničkih tvrtki i tvrtki uključenih u opskrbu, pri čemu je nužno da osobe kod sebe imaju jedan od sljedećih dokumenata - CMR, teretni list, otpremnicu ili drugi dokument iz kojeg je jasno vidljivo ime i prezime vozača, oznaka robe te registarska oznaka vozila koje prevozi tu robu.
- također podrazumijeva i osoblje nužno za djelatnost distribucije pošte i paketa, a svoje svojstvo dokazuju iskaznicom ili potvrdom koju im izdaje poslodavac na obrascu koji se nalazi u prilogu ove Upute- Prilog 2“
Odnosi li se potvrda koju izdaje poslodavac na obrascu (Prilog 2) i na taksiste koji prevoze osobe iz jednu u drugu županiju pod uvjetom da putnici u vozilu imaju odobrene propusnice?

Primatelj:

 • stozercz@mup.hr

Upit:

Sukladno Uputi za primjenu Odluke o zabrani napuštanja područja županije prema mjestu prebivališta, u kategorije koje su izuzete od zabrane pripada pod II a. osoblje nužno za održavanje prometa i opskrbu. Slijedom brojnih upita obrtnika koji se redovno opskrbljuju robom ili isporučuju robu kupcima u susjednim županijama, molimo tumačenje pripadaju li i oni u kategoriju opskrbe, pri čemu za prelazak u drugu županiju trebaju imati dokumente - CMR, teretni list, otpremnicu ili drugi dokument iz kojeg je jasno vidljivo ime i prezime vozača, oznaka robe te registarska oznaka vozila koje prevozi tu robu, odnosno Potvrdu koju izdaje poslodavac iz Priloga 1. Odluke.
Također molimo da se u svrhu nesmetanog odvijanja gospodarskih djelatnosti omogući poslodavcu – obrtniku da u ime zaposlenika (koji nije u e-sustavu i koji nema token za prijavu), zatraži e-Propusnicu.

Primatelj:

 • stozercz@mup.hr

Upit:

Odlukom o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere od 27. studenoga 2020. navedene su iznimke i uvjeti pod kojima određeni tipovi ugostiteljskih objekata mogu nastaviti pružati uslugu za koju su registrirani, uz obavezno pridržavanje epidemioloških mjera. Međutim, u navedenoj Odluci nisu navedeni i drugi ugostiteljski objekti koji bi uz poštovanje istih mjera također mogli raditi.
Ovim putem apeliramo da popis ugostiteljskih objekata proširite na način da uključite:
1. Objekte tipa caffe bar koji spadaju u skupinu „Barovi“
2. „Objekti jednostavnih usluga“ koji su navedeni u Pravilniku o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina „restorani“, „barovi“, „catering objekti“ i „objekti jednostavnih usluga “ (Narodne novine, broj 82/07, 82/09, 75/12, 69/13 i 150/14).

Pojašnjenje:
Od stupanja na snagu spomenute Odluke, svjedoci smo da građani nesmetano kavu kupuju u trgovinama, pekarama, kioscima i sličnim objektima koja im se uslužuje od strane trgovaca s takozvanih „samposlužnih aparata, a navedeni se proizvod nesmetano konzumira na javnim prostorima. Kavu, ali i ostala pića mogu naručiti i kupiti u ugostiteljskim objektima tipa restoran, no ne i u onim objektima koji su primarno za registrirani za ovaj tip usluge – caffe barovima. Osim što je ovakvom Odlukom jedan dio poduzetnika isključivo zbog tipa registracije stavljen u neravnopravan položaj i trpi dodatnu štetu, usluživanje kave na kioscima i trgovinama nije u skladu sa Zakonom o trgovini i Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti i predstavlja nelojalnu konkurenciju ugostiteljskim objektima. Prodaja kave se vrši iz samposlužnih automata, a kupce uslužuju prodavači u trgovinama ili kioscima, što je ugostiteljska djelatnost.

Zbog svega navedenog, apeliramo da hitnom izmjenom Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere caffe barovima omogućite pružanje usluge na način koji je to omogućen restoranima, a odnosi se na osobno preuzimanje pred ugostiteljskim objektom bez ulaska u isti.

Također, objekti tipa fast food iz skupine „Restoran“ mogu obavljati pripremu i dostavu hrane i pića, dok „Objekti jednostavnih usluga“ ne mogu, iako su registrirani pod istom šifrom prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007., a u praski rade na isti ili sličan način. Molimo da se Odluka i u ovome pogledu hitno izmjeni.

Primatelj:

 • stozercz@mup.hr

Upit:

S obzirom na prelazak srednjih škola na online nastavu od 14. prosinca molimo uputu mogu li učenici i dalje pohađati praktičnu nastavu u obrtničkim radionicama i poduzećima i pod kojim uvjetima.

Primatelj:

 • stozercz@mup.hr

Upit:

Nastavno na Odluku o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja (NN 131/2020), vezano uz točku III. stavak 2., molimo potvrdu da ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“, skupine „Catering objekti“ i vrste kavana, pivnica, buffet, krčma, konoba i klet iz skupine „Barovi“, koji smiju pripremati i dostavljati hranu i piće, mogu pripremati i dostavljati i samo kavu i ostale napitke, bez pripreme i dostave hrane.
Unaprijed zahvaljujemo na Vašem tumačenju koje ćemo proslijediti našim članovima.

Primatelj:

 • stozercz@mup.hr

Upit:

Nastavno na Odluku o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja (NN 131/2020), molimo pojašnjenje:
- točka III. alineja 10. – je li obustavljen rad obrtnicima-iznajmljivačima turističkih apartmana, soba, kuća za odmor? Vrijedi li ista zabrana i za privatne iznajmljivače-građane?
- točka III. alineja 14. – mogu li se održavati djelatnosti ostalog obrazovanja i poučavanja (NKD 85.59), kao što su individualne i grupne poduke učenika i odraslih osoba?
Zahvaljujemo unaprijed na Vašem tumačenju.


humanitarna akcija

Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.