Cehovi i sekcije

  • Cehovi i sekcije

Cehovi i sekcije

Cehovi i sekcijeRadi usklađivanja i rješavanja stručnih pitanja gospodarske grane kojoj obrtnik pripada, obrtnici organiziraju svoj strukovni rad po sekcijama i cehovima na razini udruženja obrtnika, područne obrtničke komore i Komore. Organiziranost rada je dobrovoljna.

Oblici strukovnog rada u udruženjima obrtnika, područnim obrtničkim komorama i Komori jesu:

na razini udruženja obrtnika: sekcije,
na razini područnih obrtničkih komora: ceh,
na razini Komore: ceh Hrvatske obrtničke komore.
Aktivnosti sekcija i cehova na razini udruženja obrtnika, područnih obrtničkih komora i Komore financiraju se dobrovoljnim članarinama, prihodima iz proračuna udruženja obrtnika, područne obrtničke komore odnosno Komore, te donacijama i sredstvima iz drugih izvora.

Sekcije

Sekcije su osnovni oblik strukovnog organiziranja i rada na razini udruženja obrtnika. Vrste i broj sekcija utvrđuju se statutom udruženja obrtnika, s obzirom na broj pripadnika određene grane djelatnosti i njezinu posebnu važnost za gospodarstvo na području udruženja obrtnika.

Zadaće sekcija su da brine, razmatra i odlučuje na svojim sjednicama o stručnim pitanjima i ostalim problemima i zadaćama koji se odnose na gospodarsku granu djelatnosti koju sekcija zastupa.

Način rada sekcija utvrđuju se aktom udruženja obrtnika.

Cehovi

Cehovi su oblik strukovnog povezivanja na razini područnih obrtničkih komora radi usklađivanja i rješavanja stručnih i ostalih pitanja od zajedničkog interesa za članove ceha.

Cehovi se organiziraju u područnim obrtničkim komorama tako da svaka strukovna grupa obuhvaća u pravilu jednu granu, a kada interes članova to zahtijeva, jednu skupinu ili jednu podskupinu djelatnosti. Vrste i broj cehova utvrđuju se statutom područne obrtničke komore.
 Način rada cehova utvrđuju se aktom područne obrtničke komore.

Ceh Hrvatske obrtničke komore

Ceh Hrvatske obrtničke komore je oblik povezivanja i rada odgovarajućih cehova organiziranih u područnim obrtničkim komorama radi rješavanja ili pokretanja određenih pitanja od zajedničkog interesa na razini Komore.

Radi usklađivanja i rješavanja stručnih pitanja gospodarske djelatnosti kojoj obrtnik pripada unutar Ceha HOK-a može se organizirati strukovni rad po sekcijama. (Sekcija za tekstil, kožu i krzno, Sekcija cvjećara, Sekcija dimnjačara, Sekcija fotografa, Sekcija za njegu tekstilija)

Na razini Komore kao oblik strukovnog povezivanja članova koju obavljaju istu ili sličnu djelatnost osnivaju se cehovi Hrvatske obrtničke komore.

Odluku o osnivanju novog ceha Hrvatske obrtničke komore na prijedlog Upravnog odbora donosi Skupština.

Zadaća ceha Hrvatske obrtničke komore je promicanje i unapređenje djelatnosti te usklađivanje i zastupanje interesa članova Komore koji obavljaju istu ili slične djelatnosti na razini Komore.

Način rada ceha Hrvatske obrtničke komore utvrđuju se pravilnikom koji donosi Upravni odbor.


Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

HOK – Vaš izvor informacija

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.