Međunarodna suradnja i EU

  • Međunarodna suradnja i EU
  • Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO)

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO)

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) je savjetodavno tijelo koje predstavnicima europskih interesnih skupina daje službenu platformu za izražavanje svojih stajališta o pitanjima EU-a. Odbor  ima ključnu ulogu u postupku donošenja odluka u EU te doprinosi jačanju demokratskog legitimiteta i učinkovitosti Unije. Odbor datira iz 1957. Godine i nastao je s ciljem uključivanja gospodarskih I interesnih skupina u uspostavljanje zajedničkog tržišta I istovremeno im pružio institucionalnu strukturu.

Odbor ispunjava tri ključne misije:

  • sudjelovanje u boljem povezivanju europskih politika i zakonodavstva s gospodarskim i socijalnim okolnostima u koje su uključeni subjekti iz srednjeg, i malog poduzetništva s ciljem da se osigura konsenzus koji služi općem interesu,
  • promicanje razvoja participativnije EU koja je više u dodiru s većinskim mišljenjem gospodarstvenika,
  • promicanje vrijednosti na kojima se temelji i napreduje europska integracija s tendencijom očuvanja i promidžbe demokracije.

Više o samom EGSO možete saznati na: https://www.eesc.europa.eu/hr/o-nama 

EGSO se sastoji od 329 članova i šest stručnih skupina koji dolaze sa tri razine: Poslodavci (I. skupina),  Radnici (II. skupina) i Raznolikost Europe (skupina III.) Vijeće ih imenuje na petogodišnji mandat na prijedlog država članica, a tekući mandate traje do 2025. godine. Njihova zadaća je Komisiji i Europskom parlamentu davati mišljenja o pitanjima od europskog interesa, a ta se mišljenja prosljeđuju raznim institucijama institucijama i objavljuju u Službenom listu EU. 

Koja je uloga Skupine poslodavaca u EGSO-u?

Grupa poslodavaca (I. skupina) okuplja poduzetnike i predstavnike poduzetničkih udruga koje rade u širokom spektru od primarnih i sekundarnih, do kvartarnih i tercijarnih djelatnosti. Oni predstavljaju  gospodarske subjekte od mikro, malog i srednjeg poduzetništva do velikih poduzeća. Članovi grupe aktivni su u poslovnom svijetu i oličenje su svakodnevnog poslovanja u državama članicama , te su istinski predani tome da iskoriste vlastito iskustvo s ciljem unapređenja europskog poslovnog svijeta.

Kategorija malih i srednjih poduzeća

Kategoriju mikro, malih i srednjih poduzeća (MSP-ovi) te obrta i obiteljskih poduzeća trenutačno čine članovi Odbora koji pripadaju Grupi poslodavaca i Skupini različitih interesa (ukupno 26 članova). Tajništvo kategorije osigurava Skupina poslodavaca i sastaje se tri puta godišnje. 
Glavni je cilj ove kategorije pratiti sve aspekte povezane s politikom razvoja mikro, malog i srednjeg poduzetništva. Posebano je važan naglasak na specifične potrebe obrta i obiteljskih poduzeća koji čine većinu članstva Hrvatske obrtničke komore i važan su segment gospodarstva u poslovnom i kulturološkom smislu.

Kontakt osoba: Violeta Jelić, Glavna tajnica Hrvatske obrtničke komore
Više informacija na: https://www.eesc.europa.eu/en 
 


Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

HOK – Vaš izvor informacija

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.