Gospodarstvo i savjetovanje

  • Gospodarstvo i savjetovanje
  • Registracija obrta
  • Što slijedi nakon registracije

Što slijedi nakon registracije

Kod upisa u Obrtni registar obrtnik može odlučiti da odmah započne s obavljanjem djelatnosti ili može odrediti neki datum unutar godinu dana od registracije za početak obavljanja djelatnosti. Datum početka nije čak ni nužno unaprijed odrediti, nego ga se može naknadno prijaviti. Važno je datum početka djelatnosti prijaviti unutar godine dana od registracije, jer se u protivnom obrt briše iz registra i cijeli postupak treba ponoviti.

O registriranom obrtu obrtnik dobiva Rješenje o upisu obrta u Obrtni registar i obrtnicu. Nadležni ured za gospodarstvo Rješenje službenim putem dostavlja Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje  i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje. Međutim, obveza je obrtnika da podnese prijavu za svoje mirovinsko i zdravstveno osiguranje na propisanim obrascima, odnosno elektroničkim putem. Obje prijave dostavljaju se Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje. Ako obrtnik zapošljava radnike, s njima sklapa ugovor o radu te ih je također dužan prijaviti za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

U roku od 8 dana od početka obavljanja djelatnosti obrtnik je dužan prijaviti se  u Registar poreznih obveznika pri ispostavi Porezne uprave, prema svom prebivalištu ili uobičajenom boravištu (dakle ne prema sjedištu obrta).

Ukoliko ocijeni da će u prvoj godini poslovanja ostvariti ukupne primitke u iznosu većem od 300.000,00 kuna, trebao bi podnijeti i prijavu u Registar obveznika PDV-a. Važno je napomenuti da su u tijeku izmjene poreznih propisa, kojima se od sljedeće godine predlaže obveza ulaska u sustav PDV-a tijekom kalendarske i porezne godine, čim se ispune uvjeti za obvezni ulazak u sustav PDV-a tj. ostvarenje primitaka u iznosu većem od 300.000,00 kuna.

Nakon otvaranja obrta trebalo bi izraditi pečat. Pečat služi za ovjeravanje računa i drugih dokumenata koji nastaju u poslovanju obrta. Za izradu pečata kod pečatoresca potrebno je donijeti kopiju rješenja o registraciji obrta.

Za poslovanje obrta potrebno je otvoriti poslovni žiro račun kod izabrane financijske institucije. Žiro račun je potreban kako bi se porezi i druge obveze plaćale na propisani način. Kod otvaranja računa u banku donijeti rješenje o registraciji obrta.


HOK Obrtnik Plus
humanitarna akcija

Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.