Pogodnosti

 • Pogodnosti
 • HOK Obrtnik plus
 • Partneri

PartneriINA

 • INA je sklopila Sporazum o suradnji s HOK-om temeljem kojeg je sklopila i pojedinačne okvirne sporazume sa županijskim obrtničkim komorama unutar kojih su osigurane pogodnosti za članove HOK-a. Za dodatne informacije o pogodnostima možete se obratiti prodajnim predstavnicima prema mjestu Vašeg poslovanja:

HEP OPSKRBA

 • popust na opskrbu električnom energijom na temelju potpisanog Ugovora o opskrbi krajnjeg kupca

CRODUX

 • popust po svakoj litri kupljenog goriva uz predočenje identifikacijske kartice;
 • popust se odobrava na sve vrste goriva uključujući i autoplin;
 • popust na plin u bocama na Crodux-ovim benzinskim servisima na kojima se obavlja prodaja plina u bocama za kućanstvo i viljuškare (propan-butan)
 • način plaćanja: Amex, Diners, Master, Maestro, Visa i gotovina 

Večernji list d.o.o.

Večernji list nudi članovima Hrvatske obrtničke komore jedinstveni popust na pretplatu na Večernji list. Uz navedeno članovi HOK-a ostvaruju i popust na oglašavanje u izdanjima Večernjeg lista. 

OSCORP j.d.o.o.

Tvrtka Oscorp j.d.o.o. specijalizirana je za usklađenje poduzeća i obrta s Općom uredbom o zaštiti podataka (EU) 2016/679 - GDPR te vršenje konzultantskih usluga u postupcima javne nabave za naručitelje i ponuditelje.

MIKROTEHNA d.o.o.

Od 1952. godine tvrtka MIKROTEHNA d.o.o. bavi se servisom i prodajom svih vrsta vaga i utega te izradom metalnih proizvoda, a posluje na području cijele Hrvatske.

DB informatika

 • Neograničeno zaprimanje elektroničkih računa
 • Slanje elektroničkih računa - do 200 mjesečno
 • Pohrana zaprimljenih i poslanih elektroničkih računa u trajanju od 1 poslovne godine, uz mogućnost pohranjivanja računa u original i pdf formatu
 • Samostalno upravljanje resursima usluge putem web aplikacije
 • Dodatna SUPER poslovna aplikacija za izdavanje, zaprimanje i slanje elektroničkih računa, instalira se na računalo i povezana je sa SUPER-om
 • Upute za korištenje u elektroničkom obliku
 • Tehnička podrška (radnim danom 09:00-17:00 - telefon i online sustav podrške)

NARODNE NOVINE d.d.

 • Popust od 15 % na kupnju uredskog i / ili školskog pribora
 • Popust od 15 % na kupnju unificiranih tiskanica
 • Popust od 15 % na kupnju informatičkog pribora i potrošnog materijalau prodavaonicama Narodnih novina d.d. (popust se ne odnosi na biljege, mjenice, e-bonove, školske udžbenike te na objavu oglasa u Službenom listu RH)

Hennlich industrijska tehnika d.o.o.

Tvrtka Hennlich, članica Hennlich Grupe, bavi se prodajom, montažom i servisom industrijskih proizvoda te je ekskluzivan zastupnik renomiranih inozemnih proizvođača većinom iz Njemačke, Švicarske, Austrije te Italije.

IVERPAN

 • popust od 15 % na cjelokupni asortiman

MAKROMIKRO GRUPA

 •  popust od 20 % na cjelokupni uredski materijal i papirnu konfekciju
 •  popust od 20 % na potrošni materijal za printere (original i zamjenski)
 •  popust od 5 %  na hardware i POS uređaje

FINA GOTOVINSKI SERVISI D.O.O.

 • popust od 10% na standardne cijene za usluge tehničke zaštite (projektiranje, ugradnja, održavanje i nadzor štićenih objekata putem sustava video nadzora i centralnoga dojavnog sustava (CDS), usluge intervencije po alarmnoj dojavi)
 • popust od 10% za usluge nabave i održavanja bankarsko - trezorske opreme (sefovi, uređaji za brojanje novčanica, detektori novčanica i dr.)

Salve Regina – Marija Bistrica d.o.o.

A) Bluesun hotel Kaj, Marija Bistrica

 • 20 % popusta na sve smještajne pakete i redovan cjenik smještaja u Bluesun hotelu Kaj 
 • 10 % popusta na dnevne cijene u restoranima Bluesun hotela Kaj i wellness-u (ukoliko se ne koristi usluga noćenja)

B) Turističko naselje Sagitta / Holiday Village Sagitta, Omiš

 • 15 % popusta na redovan cjenik all inclusive usluga u turističkom naselju Sagitta 

MMM AGRAMSERVIS

Amica asortiman bijele tehnike – 15 %
TCL TV uređaji – 10 %
Gigaset fiksni telefoni – 15 %
Popust od 10 % na usluge servisa i na rezervne dijelove za sve servisne marke mobilnih telefona i tableta koje radi MMM Agramservis d.o.o

Bebabit d.o.o.

Tvrtka Bebabit d.o.o. omogućava članovima Hrvatske obrtničke komore korištenje platforme Preporukica.hr prema posebnim uvjetima.

Članovima HOK-a osigurava se bonus dobrodošlice u iznosu od 100,00 kn nakon što se registriraju i uplate korisnički saldo za korištenje platforme Preporukica.hr u minimalnom iznosu od 50,00 kn. Nakon što član HOK-a iskoristi uplaćeni korisnički saldo, na svaku daljnju uplatu Preporukica.hr će nadodati 50 % uplaćenog iznosa na korisnički račun člana.

Nutricius d.o.o.

Nutricius d.o.o. nudi članovima Hrvatske obrtničke komore jednostavnu prodaju i kupnju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda putem internet portala Burzahrane.hr.

Burzahrane.hr je specijalizirani internet portal koji omogućuje izravno predstavljanje i povezivanje proizvođača hrane i pića s kupcima. Ima ulogu promoviranja domaćih proizvoda i proizvođača na način da klijentima olakšava prisutnost na domaćem i inozemnom tržištu te broji više od 10 000 registriranih korisnika.

DISKURS

Popust od 15% na redovne cijene usluga agencije Diskurs iz područja tržišnih komunikacija te promocije, a koje uključuju:

 • Kreativni koncept i dizajn/idejno i izvedbeno rješenje
  • vizualnog identiteta obrta/proizvoda/usluge npr. znak, logotip, ambalaža…
  • primarnih sredstava komunikacije obrta npr. vizitka, memorandum, kuverta, žig, posjetnica…
  • tržišnih sredstava komunikacije obrta/proizvoda/usluge npr. TV spot, radijski spot, tiskani oglas, materijali na mjestu prodaje – letak, katalog, promo materijali…
  • web stranice/web banneri

EKONOMAT DOMENA D.O.O.

 • popust od 10 % na kompletan asortiman (osim na artikle koji su već na rasprodaji / akciji)
  Napomena: tvrtka osigurava i dostavu na području cijele Hrvatske

EURO GRANT KONZALTING

 • popust od 20 % na usluge vođenja cjelokupnog postupka pripreme projektne prijave koja uključuje: izradu poslovnog plana; pripremu potrebnih istraživanja i stručnih analiza; pripremu potrebnih vrsta studija; pripremu projektne prijave; praćenje primjene postupka ocjenjivanja zahtjeva; vođenje postupka javne nabave; provedbu projekta; vođenje financijsko-računovodstvene dokumentacije; analize usklađenosti isplaćenih sredstava; vođenje evidencije registara dugotrajne imovine; unutarnju reviziju projekata; monitoring i evaluaciju projekata
 • popust od 20 % na savjetovanje, proizvode i usluge na području e -learning sustava

KADUS d.o.o.

 • 20 % popusta na usluge posredovanja pri zapošljavanju te
 • 20 % popusta na usluge privremenog zapošljavanja.

OBRAZOVNA GRUPA ZRINSKI

 • Zajedničko sudjelovanje u osposobljavanju obrtnika početnika u cilju pokretanja i vođenja obrta i drugih organizacijskih formi
 • Zajedničko sudjelovanje u osposobljavanju poduzetnika u fazi rasta i razvoja te suradnja u oblikovanju i izvođenju odgovarajućih modela cjeloživotnog obrazovanja za obrtništvo
 • Provođenje projekata i programa na području cjeloživotnog obrazovanja za poduzetništvo (vrtići, osnovne škole, srednje škole visokoškolske ustanove, obrazovanje odraslih, neformalni oblici obrazovanja)
 • Suradnja u izvođenju specijalističkih tečajeva, seminara, radionica, okruglih stolova konferencija
 • Konzultantske aktivnosti radi razvoja i unaprjeđenja poduzetništva i obrtništva, lokalnog i regionalnog razvoja
 • Internacionalizacija poslovanja kroz suradnju s obrtnicima u regiji i u okviru EU; razmjena iskustava, znanja, razvoja poslovnih odnosa i dr.

POLIKLINIKA MEDIKOL

 • popust od 15 % na radiološku dijagnostiku (UZV, CD, CDFI, RTG i MSCT, a u skladu s registracijom djelatnosti pojedine lokacije i mogućim uslugama koje se na istima provode)
 • popust od 10 % na specijalističke preglede (internist, kardiolog, pulmolog, ginekolog, neurolog, dermatolog, fizijatar, reumatolog, urolog, pedijatar - kardiolog i oftamolog, a u skladu s registracijom djelatnosti pojedine lokacije i mogućim uslugama koje se na istima provode)
 • popust od 10 % na redovnu laboratorijsku dijagnostiku: hematologija, elementi u tragovima, elektroliti, tumorski biljezi / markeri, štitnjača
 • U Zagrebu, Čakovcu i Osijeku ostvaruje se pravo na preventivni sistematski pregled po cijeni od 700,00kn (umjesto 1.150,00 kn) koji uključuje:  laboratorijski standard (SE, KKS, kreatinin, bililrubin, GUK, AST, ALT, GGT, kolesterol, HDL, LDL, trigliceridi, kompletan urin), ultrazvuk abdomena, EKG + pregled interniste
 • u Zagrebu i Čakovcu ostvaruje se pravo na ginekološku obradu po cijeni od  550,00 kn (umjesto 750,00 kn) koja uključuje: ginekološki paket – specijalistički pregled, PAPA test, ginekološki UZV  
 • u Zagrebu i Čakovcu ostvaruje se pravo na urološku obradu po cijeni od 650,00kn (umjesto 800,00kn) koja uključuje: pregled urologa, PSA tumorski marker prostate, UZV prostate
 • popust do 10 % ostvaruje se u Centru za estetsku medicinu (za više info o uslugama koje su na popustu kontaktirati polikliniku)
 • popust od 10 % na sve programe mršavljena ostvaruje se u Centru za liječenje prekomjerne tjelesne težine
 • popust od 20 % ostvaruje se na terapiju ZERONA laserom (Zagreb) i VERJU laserom (Čakovec)
 • na svim lokacijama moguće je ostvariti popust na sljedeće preglede: 
  paket štitnjače po cijeni od 450,00 kn (umjesto 530,00 kn) koji uključuje: hormone štitnjače TSH, fT3, fT4 i UZV štitnjače 

PROSCO

 • popust od 10 % na kupnju osobnih zaštitnih sredstava iz prodajnog asortimana tvrtke, u minimalnom iznosu od 2000,00 kn i više.

SAOP

 • posebni uvjeti nabave Minimax i Center programskih rješenja s knjigovodstvenim i ERP mogućnostima

SELECT POSREDOVANJE

Davatelj usluge omogućuje članovima Komore besplatno pružanje usluga posredovanja u osiguranju koje se odnose na pomoć pri odabiru rizika za osiguranje imovine članova Komore i njihovih djelatnika, sklapanju ugovora u osiguranju, ali i pomoć pri izvršavanju prava iz ugovora o osiguranju, odnosno rješavanju šteta sklopljenih posredovanjem Davatelja usluge.

WEBGRADNJA.HR

 • popust od 30 % na portalu Webgradnja na oglašavanje kroz banner
 • popust od 20 %  na portalu Webgradnja na oglašavanje kroz godišnje pakete usluga
 • popust od 20 % na portalu Webgradnja na oglašavanje kroz izdvojene pozicije i ostale usluge
 • popust od 20 % na portalu UrediSvojDom  na sve oblike oglašavanja

Zavod za ispitivanje kvalitete d.o.o.

Članovima Hrvatske obrtničke komore ZIK d.o.o. nudi 25 % popusta  na sve cijene svojih usluga iz Zaštite na radu, Zaštite od požara, Zaštite okoliša i drugo, što uključuje:

 • preglede dizala,
 • preglede i ispitivanje gromobrana,
 • preglede elektroinstalacija (otpor petlje, otpor izolacije, povezanost metalnih masa, ujednačavanje električnih potencijala),
 • ispitivanje zaštite od atmosferskog pražnjenja (gromobrani) te prema potrebi izrada gromobranske knjige,
 • pregled razvodnih ormara,
 • pregled protupanik rasvjete,
 • ispitivanje hidrantske mreže (unutarnje i vanjske)...

  Informacije

  Hrvatska obrtnička komora
  Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
  +385 (01) 4806 666
  +385 (01) 4846 610
  hok@hok.hr
  OIB: 96583527575

  Newsletter

  Prijavite se na naš newsletter.

  Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.