Usluge rješavanja sporova

  • Usluge rješavanja sporova

Usluge rješavanja sporova

Pri HOK-u djeluju dva tijela koja pružaju usluge rješavanja  sporova na brz, financijski povoljan ( besplatno ili uz minimalnu naknadu )  i kvalitetan način, s ciljem sklapanja nagodbe među strankama u sporu, uz naglašenu povjerljivost cijelog postupka i sa ciljem očuvanja  poslovnih odnosa stranaka. Sporovi se rješavaju pred Sudom časti HOK-a ( besplatno ) i pred Centrom za mirenje pri HOK-u ( uz minimalnu naknadu ). Sud časti HOK-a ima javnu ovlast temeljem Zakona o obrtu i  ima  značajnu ulogu u zaštiti ugleda hrvatskih obrtnika  obrta i zaštite prava potrošača.

U sklopu Centra za mirenje usluge mirenja (medijacije) pružaju educirani izmiritelji (medijatori) s Liste Centra za mirenje, odnosno po izboru stranaka. Postupak mirenja pred Centrom za mirenje je od početka do kraja potpuno dobrovoljan i u skladu sa sporazumom stranaka povjerljiv. Oba tijela HOK-a notificirana su od strane Europske komisije i za rješavanje preko graničnih  potrošačkih sporova  u koju svrhu se može koristiti i on line platforma Europske komisije. Prijave Sudu i  prijedlozi Centru mogu se podnijeti i na engleskom.


Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

HOK – Vaš izvor informacija

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.