Gospodarstvo i savjetovanje

  • Gospodarstvo i savjetovanje
  • Obrtnička početnica

Obrtnička početnica

Obrt je jedan od mogućih oblika registriranog obavljanja djelatnosti u Republici Hrvatskoj. Zakonski je definiran kao samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu, u pravilu od strane fizičkih osoba sa svrhom postizanja dohotka ili dobiti.

Obrtništvo je regulirano Zakonom o obrtu, kao osnovnim zakonom kojim se uređuje područje obrtništva. Otvaranje i obavljanje obrta detaljnije se uređuje nizom podzakonskih propisa. Kako su djelatnosti koje se mogu obavljati kao obrt vrlo raznolike, uz Zakon o obrtu, na njihovo se obavljanje primjenjuju posebni propisi kojima se uređuje pojedina djelatnost te propisi koji uređuju različita pitanja gospodarskog poslovanja kao što su porezi, radni odnosi, platni promet i dr. 
Kod otvaranja obrta važno je slijediti i Odluku o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. 

Postupak otvaranja obrta je doista jednostavan jer zahtijeva tek nekoliko osnovnih dokumenata, pa ga svaka osoba može samostalno obaviti, uz minimalne troškove i u vrlo kratkom vremenskom roku. Usluga e-Obrt dodatno je pojednostavila postupak, učinivši ga dostupnim u svakom trenutku i približivši ga novim generacijama obrtnika koji preferiraju korištenje novih tehnologija i digitalne postupke.


Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

HOK – Vaš izvor informacija

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.