Gospodarstvo i savjetovanje

  • Gospodarstvo i savjetovanje
  • Jedinstveno EU tržište
  • Slobodno kretanja kapitala

Slobodno pružanje usluga

Slobodno pružanje usluga omogućuje poslovnim subjektima (obrtima) koji u nekoj od država članica pružaju usluge da na privremenoj osnovi ponude svoje usluge u drugim državama članicama EU a da se u njima poslovno ne nastanjuju. 

webSlobodan poslovni nastan omogućuje poslovnim subjektima (fizička ili pravna osoba tj. trgovačka društva, obrtnici i slobodna zanimanja) da obavljaju gospodarske aktivnosti na stabilan i kontinuiran način u jednoj ili više država članica EU. To se također odnosi na slobodu otvaranja zastupništava, predstavništava ili podružnica na području drugih država članica.

Usluge i aktivnosti na koje se primjenjuje načelo slobode pružanja usluga i poslovnog nastana ne smiju biti predmetom diskriminatornih ili restriktivnih mjera, osim onih koje se mogu opravdati općim interesom.

Slobodan poslovni nastan (stvarno izvođenje gospodarske djelatnosti od strane pružatelja usluga u neodređenom vremenskom razdoblju i sa stalnom infrastrukturom gdje se stvarno obavlja djelatnost pružanja usluga) omogućuje obavljanje stalne gospodarske aktivnosti u jednoj ili više zemalja članica EU.

U skladu s tom slobodom, odvjetnici, banke, osiguravajuća društva ili softverske kompanije, na primjer, mogu svoje usluge nuditi na području cijele EU. Tako krajnji potrošači koriste prednosti slobodnog kretanja usluga jer mogu odabrati najpovoljniju uslugu iz spektra koji se nudi na unutarnjem tržištu Unije.

Važnost sektora usluga koji čini 70% BDP-a i zapošljavanja u većini država članica EU, usvojena je u prosincu 2006. Direktiva 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu. Svrha Direktive o uslugama je pojednostaviti postupke vezane za obavljanje uslužnih djelatnosti i olakšati njihovo izvođenje za pružatelje usluga bilo na temelju prava na slobodni poslovni nastan ili na slobodno pružanje usluga. Republika Hrvatska poduzela je niz aktivnosti koje se odnose na usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s Direktivom o uslugama i transponiranje iste, a Hrvatski sabor jednoglasno je 1. srpnja 2011. donio Zakon o uslugama koji je objavljen u NN. br. 80/11.

Obrtnici  mogu sve poslovne informacije besplatno dobiti pri Savjetodavnoj službi Hrvatske obrtničke komore. Na internetskoj stranici  objavljeni su razni javni registri, poslovne informacije o pokretanju poslovne aktivnosti u Hrvatskoj, informacije o postupku predstečajne nagodbe, stečaja i likvidacije te se opseg informacija konstantno povećava. Sve poslovne informacije mogu se dobiti putem elektroničke pošte ili besplatnog telefona.

Poduzetnici također imaju pristup EUGO mreži jedinstvenih kontaktnih točaka, cijelog unutarnjeg tržišta Europskog gospodarskog prostora.


Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

HOK – Vaš izvor informacija

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.