Gospodarstvo i savjetovanje

  • Gospodarstvo i savjetovanje
  • Jedinstveno EU tržište
  • Natječaji za sredstva EU
Sanja Martinovsky
VODITELJICA ODJELA:
Sanja Martinovsky

Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: Operativni program za regionalnu konkurentnost 2007.-2013.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 23. 12. 2013. do 21. 02. 2014.

Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta

Područje: malo i srednje poduzetništvo, obrtništvo, turizam

Prijavitelji: gospodarski subjekti, mali i srednji poduzetnici, obrtnici

Min. potpora: 500.000,00 € Max. potpora: 3.500.000,00 €

Eu sufinanciranje projekta: min. 1% do max. 60%

Potpore ovog javnog poziva pružit će se za dvije vrste projekata koji predstavljaju različite sektore hrvatskog gospodarstva, te će shodno tome biti podijeljene u dva dijela kako bi se jednaka podrška pružila subjektima oba sektora i to:  1. Konkurentnost malih i srednjih poduzeća (MSP) te 2. Konkurentnost turizma. 

Prvi dio javnog poziva koji se odnosi na konkurentnost MSP ima za cilj povećanje ekonomske aktivnosti primjenom sveobuhvatnog pristupa strateškim potrebama MSP-a kroz projekte projekte čiji je cilj poboljšati tehnološku strukturu poduzeća, olakšati pristup financiranju za proizvodna ulaganja, te ojačati održivost i konkurentnost poduzeća.

Drugi dio koji se odnosi na konkurentnost u turizmu ima za cilj doprinijeti održivom razvoju turizma povećanjem konkurentnosti turističkog sektora. Financijska podrška će biti pružena malim i srednjim poduzećima koji ulažu u izgradnju, preuređenje i poboljšanje kvalitete smještaja malih i srednjih hotela kao i u razvoj dodatne turističke ponude te jačanje komercijalne vrijednosti prirodnih i kulturnih resursa, a u skladu s održivošću i ekološkim standardima određenima nacionalnim strategijama.

Informativne radionice 

Ministarstvo poduzetništva i obrta organizira Informativne radionice na kojoj će potencijalni podnositelji dobiti informacije o samom natječaju i natječajnoj proceduri. Radionice će se održati prema sljedećem rasporedu:

Zagreb 13. siječnja 2014. Ministarstvo poduzetništva i obrta – Kino dvorana
Osijek 16. siječnja 2014.  Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Osijek
Rijeka 21. siječnja 2014. Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Rijeka
Split 23. siječnja 2014. Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Split

naznakom za koju radionicu se prijavljujete šaljete na e-mail adresu:klaudija.seretin@minpo.hr.

Informacije o Pozivu

Upiti za pojašnjenjima Poziva mogu se poslati najkasnije 21 dan prije isteka roka za podnošenje prijava, uz obvezno navođenje broja Poziva, na slijedeće kontakte: 

Adresa elektroničke pošte: provedba@minpo.hr

Faks: + 385 1 610 64 98

Dokumentacija:

Upute za prijavitelje 
Sažetak 
Obrazac 2. Prijavni obrazac B. dio_Grupa 1 
Obrazac 2. Prijavni obrazac B. dio_Grupa 2 
Obrazac 3. Proračun aktivnosti.xlsx 
Obrazac 4. Upitnik o uključivanju horizontalnih prioriteta u projekt 
Obrazac 5. Skupna izjava 
Obrazac 6. Studija izvodljivosti 
Obrazac 7. Kontrolna lista za prijavitelje 
Prilog 1. Nacrt Ugovora_ Posebni uvjeti 
Prilog 2. Nacrt Ugovora_Opći uvjeti 
Prilog 3. Kriteriji (registracija, administrativna provjera, odabir, prihvatljivost) 
Prilog 4. Detaljna objašnjenja prihvatljivih izdataka 
Prilog 5. Metodologija ocjenjivanja 
Prilog 6. Minimalni sadržaj poslovnog plana 
Prilog 7. Postupci javne nabave za subjekte koji nisu obveznici ZJN 
Prilog 8. Plan nabave 
Prilog 9. Zahtjev za plaćanje predujma 
Prilog 10. Zahtjev za nadoknadom sredstava 
Prilog 11. Završno izvješće o provedbi 
Prilog 12. Izvješće nakon provedbe projekta 
Prilog 13. Minimalni sadržaj za obvezujuće pismo namjere banke 
Obrazac 2. Prijavni obrazac B. dio_Grupa 1 - Word format 
Obrazac 2. Prijavni obrazac B. dio_Grupa 2 - Word format 
Obrazac 4. Upitnik o uključivanju horizontalnih prioriteta u projekt - Word format 
Obrazac 6. Studija izvodljivosti - Word format 
Obrazac 7. Kontrolna lista za prijavitelje - Word format 

Učestala pitanja i odgovori:

Gdje se može preuzeti Prijavni obrazac A - Opći dioPrijavni obrazac A - Opći dio može se preuzeti na sljedećoj poveznici: Prijavni obrazac A - Opći dio


HOK Obrtnik Plus
humanitarna akcija

Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.