Obrazovanje

  • Obrazovanje
  • Projekti
  • Povezanost kvalitete strukovne izobrazbe za obrtnička zanimanja i zapošljivosti ...
Mirela Franović
VODITELJICA ODJELA:
Mirela Franović

Povezanost kvalitete strukovne izobrazbe za obrtnička zanimanja i zapošljivosti (2009. – 2010.)

Projekt „Povezanost kvalitete strukovne izobrazbe za obrtnička zanimanja i zapošljivosti“ je projekt čiji je cilj bio ispitati na koji način kvaliteta strukovne izobrazbe utječe na zapošljivost osoba koje su završile neke od programa izobrazbe za obrtnička zanimanja i dati preporuke mjera za povećanje kvalitete.

Projekt je financirala Europska zaklada za obrazovanje (ETF), a nositelj projekta bila je Hrvatska obrtnička komora, odnosno Odjel za obrazovanje Hrvatske obrtničke komore.
Zadaci projekta bili su:
- ispitati percepciju učenika o kvaliteti izobrazbe,
- ispitati postignuća i procjenu vlastitog uspjeha učenika,
- prikupiti podatke o zapošljavanju,
- ispitati percepciju kvalitete vlastite izobrazbe sa stajališta zaposlene osobe,
- analizirati prikupljene podatke s obzirom na utjecaj kvalitete izobrazbe na zapošljivost i rad u struci,
- dati preporuke temeljem dobivenih rezultata i
- organizirati konferenciju na kojoj će se diseminirati rezultati projekta i preporuke.
Metodologija:
Projekt je obuhvatio tri faze empirijskog istraživanja. Anketiranje se provodilo među učenicima završnih razreda strukovnih škola u ukupno 19 zanimanja: automehaničar, instalater grijanja i klimatizacije, konobar, mesar, slastičar, tesar, galanterist, pediker, stolar, krojač, elektromehaničar, bravar, zidar, pekar,dimnjačar, tapetar, alatničar, kemijski čistač i klesar. Izbor zanimanja za potrebe istraživanja temelji se na broju upisanih učenika. Ukupan broj zanimanja čije programe mogu upisivati učenici u Republici Hrvatskoj podijeljen je u pet kategorija. U prvu kategoriju ušla su zanimanja u koja je upisano više od 650 učenika, u drugu zanimanja u koja su upisana od 350 do 600 učenika, u treću od 150 do 300 učenika, u četvrtu od 30 do 150 učenika i u petu ona zanimanja u koja je upisano manje od 30 učenika. U svakoj kategoriji odabran je određen broj zanimanja metodom slučajnog odabira, ali vodeći pri tom računa da budu zastupljeni svi sektori u kojima postoje programi jedinstvenog modela izobrazbe.
Istraživanje se provodilo u svih 20 županija u kojima postoje područne obrtničke komore.
Prva faza istraživanja provedena je u travnju u 2009. godine i bila je usmjerena na procjenu percepcije kvalitete strukovne izobrazbe i vlastitih postignuća, odnosno doživljaja vlastitog uspjeha te procjenu razvoja vlastite profesionalne karijere od strane učenika koji su polazili završni razred programa izobrazbe jednog od odabranih zanimanja.
Anketiranje istih ispitanika provedeno je i u drugoj fazi istraživanja koja je trajala od prosinca 2009. do kraja svibnja 2010. godine. Istraživanje je bilo usmjereno na prikupljanje podataka o zaposlenosti ispitanika, te njihovoj sadašnjoj percepciji kvalitete izobrazbe.
Treća faza istraživanja provedena je u lipnju i srpnju 2010. godine i bila je usmjerena na anketiranje poslodavaca koji su zaposlili ispitanike iz prvih dviju faza anketiranja, odnosno na njihovu procjenu osposobljenosti i zadovoljstvo radom tih radnika.
Obradu i analizu dobivenih podataka radio je lokalni ekspert odabran od strane ETF-a putem natječaja. Cjelokupni projekt zaokružila je konferencija, održana 17. studenoga 2010., na kojoj su predstavljeni dobiveni rezultati i predložene preporuke za poboljšanje kvalitete izobrazbe za obrtnička zanimanja.Preuzimanja

Naziv datoteke
Zavrsno_izvjesce_ETF_70669.pdf 400.02 KB
Final_report_ETF_70669.pdf 397.23 KB

humanitarna akcija

Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.