Obrazovanje

  • Obrazovanje
  • Ispit kojim se dokazuje osnovno znanje o poučavanju učenika na naukovanju
  • Cijena ispita

Cijena ispita

U skladu s Pravilnikom o načinu i postupku provedbe ispita kojim se dokazuje osnovno znanje o poučavanju učenika na naukovanju cijena ovog ispita iznosi 800,00 kuna (106,17 EUR) *.
Svaki kandidat prilikom službene prijave ispita uplaćuje akontaciju za polaganje ispita u iznosu od 200,00 kuna (26,54 EUR) *. Iznos akontacije sadržan je u cijeni ispita. Najkasnije do izlaska na pisani dio ispita kandidat je dužan uplatiti preostali dio iznosa od 600,00 kuna (79,63 EUR) *.

* Prema službenom tečaju konverzije kune u euro:  1 euro = 7,53450 kn

HOK Obrtnik Plus
HOK Majstori ljepote
humanitarna akcija

Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.