Obrazovanje

  • Obrazovanje
  • Strukovno obrazovanje za programe vezanih obrta
  • Relicenciranje

Relicenciranje

U skladu sa čl. 38. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu (127/19, 41/20) Hrvatska obrtnička komora dužna je provesti postupak provjere ispunjenosti uvjeta za izvođenje naukovanja kod svih obrtnika i pravnih osoba koji su licencirani prije više od sedam godina.

Na temelju navedene zakonske odredbe Hrvatska obrtnička komora provodi relicenciranje putem područnih obrtničkih komora.

Usklađivanje s trenutno važećim propisima je važno kako bi se osiguralo da učenici obavljaju naukovanje u sigurnim i provjerenim uvjetima. S obzirom da su materijalno-tehnički i kadrovski uvjeti u obrtima i pravnim osobama podložni promjenama, zakonodavac je ovom izmjenom zakona propisao ograničenje trajanja licencije na sedam godina. Nakon tog perioda potrebno je ponovno provjeriti uvjete, odnosno izvršiti relicenciranje.

Preuzimanjem aktivne uloge u provedbi strukovnog obrazovanja obrtnici i pravne osobe daju veliki doprinos kvaliteti provedbe naukovanja jer na taj način osiguravaju najstručnije mentore za podučavanje naučnika izravno u samom poslovnom procesu. Ovakav način provedbe naukovanja dokazano stvara višestruke koristi za sve koji su uključeni u njen proces; obrte i tvrtke, učenike i gospodarstvo u cjelini.

Postupak relicenciranja

Kroz cijeli postupak relicenciranja obrte/pravne osobe vodit će savjetnici za obrazovanje područne obrtničke komore koji će pisanim putem kontaktirati obrte/pravne osobe koji se trebaju relicencirati te će im pomoći savjetima i uputama kao i pribavljati dio dokumentacije po službenoj dužnosti.

Potrebna dokumentacija

Uz zahtjev se dostavlja:

  • dokaz o sjedištu/mjestu obavljanja djelatnosti obrta/pravne osobe – ako je došlo do promjene adrese;
  • izjavu kojom pod materijalnom i krivičnom odgovornošću obrt/pravna osoba potvrđuje da materijalno-tehnički uvjeti odgovaraju obavljanju poslova djelatnosti za koju su registrirani;
  • dokaz da su mentori i dalje zaposleni u obrtu – ugovori o radu/potvrda i izvod iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za svakog mentora;
  • uvjerenje o nekažnjavanju – za svakog mentora;
  • potpisanu suglasnost za traženje podataka iz kaznene evidencije – za svakog mentora;
  • Zapisnik o ocjeni osposobljenosti radnika za rad na siguran način (zaštita na radu – obveza svakoga tko ima radnike ili učenike) – za svakog mentora

Napomena: u slučaju da je došlo do promjene adrese obavljanja djelatnosti obrta/pravne osobe, potrebno je ponovo provesti kompletan postupak licenciranja s izlaskom komisije za licenciranje. 

Znanja iz podučavanja naučnika

Mentori koji nisu polagali ispit iz radne pedagogije ili osnovnih znanja o poučavanju učenika na naukovanju, odnosno nemaju položen majstorski ispit, trebaju u svrhu ponovnog izdavanja licencije položiti ispit iz osnovnih znanja o poučavanju učenika na naukovanju. Ovaj ispit se organizira u područnim obrtničkim komorama, o čemu također možete dobiti informacije od savjetnika za obrazovanje ili na internetskim stranicama Hrvatske obrtničke komore: https://www.hok.hr/obrazovanje/ispit-kojim-se-dokazuje-osnovno-znanje-o-poucavanju-ucenika-na-naukovanju


Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

HOK – Vaš izvor informacija

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.