Obrazovanje

 • Obrazovanje
 • Strukovno obrazovanje za programe vezanih obrta

Strukovno obrazovanje za programe vezanih obrta

U skladu s europskim smjernicama koje ističu važnost uključivanja obrazovanja na radnom mjestu u redovni sustav strukovnog obrazovanja, obrazovanje za vezane obrte se odvija prema programu sastavljenom od općeobrazovnog dijela i naukovanja.

Naukovanje se sastoji od stručno-teorijskog dijela te praktičnog dijela. Obrazovanje traje tri godine i propisano je:

 • Zakonom o obrtu (NN 143/13, 127/19, 41/20)
 • Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica (NN 42/08)
 • Pravilnikom o postupku i načinu izdavanja dozvola (licencija) za izvođenje naukovanja (107/20)
 • Pravilnikom o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju (NN 107/20)
 • Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20)
 • Zakonom o strukovnom obrazovanju (30/09, 24/10, 22/13, 25/18)
 • odgovarajućim nastavnim planovima i programima.

   


Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

HOK – Vaš izvor informacija

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.