Obrazovanje

  • Obrazovanje
  • Strukovno obrazovanje za programe vezanih obrta

Strukovno obrazovanje za programe vezanih obrta

U skladu s europskim smjernicama koje ističu važnost uključivanja obrazovanja na radnom mjestu u redovni sustav strukovnog obrazovanja, obrazovanje za vezane obrte se odvija prema programu sastavljenom od općeobrazovnog dijela i naukovanja.

Naukovanje se sastoji od stručno-teorijskog dijela te praktične nastave i vježbi. Obrazovanje traje tri godine i propisano je:

  • Zakonom o obrtu (NN 143/13)
  • te u dijelu koji nije u suprotnosti s odredbama navedenog Zakona do stupanja na snagu novih provedbenih propisa
  • Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica (NN 42/08)
  • Pravilnikom o postupku i načinu izdavanja dozvola (licenca) te uvjeta za izvođenje praktičnog dijela naukovanja (NN 37/15)
  • Pravilnikom o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju (NN 63/14) i Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju (NN 80/18)
  • Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12)
  • Zakonom o strukovnom obrazovanju (30/09) i Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o strukovnom obrazovanju (NN 25/18) te
  • odgovarajućim nastavnim planovima i programima.

Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.