Projekti

Erasmus+ KA2 - SeasonReady: Work-based learning for seasonal hospitality workers

Opći cilj projekta SeasonReady je unaprijediti konkurentnost ugostiteljskog i turističkog sektora poticanjem produktivnosti, profesionalizma i učinkovitosti sezonske radne snage putem razvoja i implementacije programa učenja na radnom mjestu koji bi udovoljio potrebama poslodavaca i radnika.

Erasmus+ KA2 – BequalApp: Benchmarking for Quality Assurance in Apprenticeships and Work Based Learning

Opći cilj projekta BequalApp je razviti osiguranje kvalitete u naukovanju i drugim oblicima učenja temeljenog na radu, u državama koje sudjeluju u projektu, kroz promoviranje kulture samoprocjene (benchmarking), mjerenja pokazatelja kvalitete i umrežavanja između pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i poslodavaca.

Erasmus+ KA3 - Poslovna partnerstva u strukovnom obrazovanju, osposobljavanju i naukovanju na temelju rada, Master5: Development of Master School Model through Regional VET-Business Partnerships

Opći cilj projekta je potaknuti razvoj i vidljivost postsekundarnog strukovnog obrazovanja po mogućnosti s regionalnim partnerstvima između obrazovnih institucija, poduzetničkih potpornih institucija i socijalnih partnera.

Specifični cilj projekta je osmisliti i implementirati novi okvir za obrazovanje na postsekundarnoj razini u obrtništvu temeljno na iskustvenom učenju (Work-based learning).

Erasmus+ KA3 - Get involved in EP4A: European Partnerships for Apprenticeships

Projekt Get involved in EP4A: European Partnerships for Apprenticeships sufinanciran sredstvima Europske unije iz programa Erasmus+ zajedno okuplja posredničke organizacije i dionike strukovnom obrazovanju i osposobljavanju kako bi izgradili kapacitete posredničkih tijela poput obrtničkih i gospodarskih komora koje pružaju potporu naukovanju u obrtima i malim i srednjim poduzećima te kako bi pružio potporu snažnom partnerstvu sa socijalnim partnerima i ostalim bitnim dionicima poput komora i različitih stručnih institucija.

Erasmus+ KA1 – Learning Mobility of Individuals, VET4MORT: Vocational Education and Training for Morticians

Na inicijativu obrtnika koji se bave pogrebničkom djelatnošću i Hrvatske obrtničke komore, 2015. godine uspostavljen je zakonodavni okvir za obavljanje pogrebničke djelatnosti. Zakonodavni okvir utvrđuje uvjete za obavljanje pogrebničke djelatnosti te način stručnog osposobljavanja za obavljanje te djelatnosti. Nadležnost za provedbu ispita o stručnoj osposobljenosti dobio je HOK.

Erasmus + KA1 – Learning Mobility of Individuals: „Key Competences – Opening Doors To Success“

Cilj projekta mobilnosti, koji je bio financiran u okviru Erasmus+ projekta Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport, a koji je provodila Hrvatska obrtnička komora, bio je kreiranje novih usluga u vidu ponude programa općih kompetencija za obrtništvo i ostalu širu zainteresiranu javnost. 

Projekt EU.EM.NET: Europski sustavni pristup za uključivanje poslodavaca u predviđanje potreba za vještinama i potporu osiguranju kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju

Projekt EU.EM.NET: Europski sustavni pristup za uključivanje poslodavaca u predviđanje potreba za vještinama i potporu osiguranju kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (European systematic approach for employers’ engagement to anticipate skills requirements and support quality assurance (QA) in VET) okupio je dionike u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju koji su zajedno na razini EU željeli riješiti strukturni problem vezan uz predviđanje potreba za vještinama i unaprjeđivanje kvalitete radne snage u sektoru turizma i ugostiteljstva. Projekt se financirao putem Programa za cjeloživotno učenje Leonardo da Vinci Europske unije, Multilateralna mreža (Leonardo da Vinci Networks). Započeo je u studenome 2012. godine, a završio u listopadu 2015. godine.

IMGEX - „Poboljšanje obrazovanja za obrtništvo temeljeno na njemačkome iskustvu“

Stručni suradnici za obrazovanje i predsjednici Odbora za obrazovanje Hrvatske obrtničke komore i Obrtničke komore Zagreb proveli su tjedan dana u stručnoj posjeti partnerskoj komori Obrtničkoj komori za München i Gornju Bavarsku. Posjeta je bila organizirana u okviru VETPRO projekta mobilnosti Odjela za obrazovanje Hrvatske obrtničke komore, financiranog od strane Programa za cjeloživotno učenje EU, potprograma Leonardo da Vinci.

Analiza edukativnih potreba malih i srednjih poduzeća i obrtnika - sažetak

Hrvatska gospodarska komora (HGK) preko svojih županijskih komora provela je on-line istraživanje o potrebama za edukacijom malih i srednjih poduzeća te obrtnika s posebnim naglaskom na poduzetničkim vještinama. Od 2010. godine analiza je, osim malih i srednjih poduzeća iz baze Hrvatske gospodarske komore (HGK), proširena i na obrtnike iz baze Hrvatske obrtničke komore (HOK-a). Istraživanje je provedeno u razdoblju od rujna do listopada 2010. i u njemu su odabrana poduzeća i obrtnici trebali ispuniti upitnik s ukupno 12 pitanja.

3_Izvješće prateće evaluacije   (pdf, 207,04 kB)