Obrazovanje

  • Obrazovanje
  • Strukovno obrazovanje za programe vezanih obrta
  • Popis zanimanja

Popis zanimanja

U skladu s Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica učenici se školuju za sljedeća zanimanja:

1. Alatničar (NN 136/03, NN 167/04)
2. Autoelektričar (NN 112/04)
3. Autolakirer (NN 136/03)
4. Autolimar (NN 112/04)
5. Automehaničar (NN 112/04)
6. Automehatroničar (NN 96/11)
7. Bravar (NN 112/04)
8. Brodski mehaničar (NN 112/04)
9. Dimnjačar (NN 112/04)
10. Elektroinstalater (NN 136/03)
11. Elektromehaničar (NN 136/03)
12. Elektroničar-mehaničar (NN 136/03)
13. Fasader (NN 86/07)
14. Fotograf (NN 136/03)
15. Frizer (NN 136/03)
16. Galanterist (NN 112/04)
17. Glazbalar za trzalačka glazbala (NN 112/04)
18. Glazbalar za gudačka glazbala (NN 112/04)
19. Graditelj drvenih brodova (NN 112/04)
20. Graditelj metalnih brodova (NN 112/04)
21. Graditelj orgulja (NN 112/04)
22. Graditelj plastičnih plovila (NN 112/04)
23. Instalater grijanja i klimatizacije (NN 136/03, NN 167/04)
24. Instalater kućnih instalacija (NN 96/11)
25. Kemijski čistač (NN 112/04)
26. Klesar (NN 112/04)
27. Klobučar (NN 112/04)
28. Konobar (NN 112/04, NN 178/04)
29. Kotlar (NN 112/04)
30. Kovač (NN 112/04)
31. Kozmetičar (NN 112/04)
32. Krojač (NN 112/04)
33. Krovopokrivač (NN 68/05)
34. Krznar (NN 112/04)
35. Kuhar (NN 112/04, NN 178/04)
36. Limar (NN 112/04)
37. Ljevač (NN 112/04)
38. Mehaničar poljoprivredne mehanizacije (NN 112/04) 
39. Mesar (NN 112/04)
40. Mljekar (NN 112/04)
41. Obućar (NN 112/04)
42. Pećar (NN 112/04)
43. Pediker (NN 136/03)
44. Pekar (NN 112/04)
45. Pismoslikar (NN 136/03)
46. Plinoinstalater (NN 136/03, NN 167/04)
47. Precizni mehaničar (NN 112/04)
48. Prodavač (NN 80/07)
49. Puškar (NN 112/04)
50. Slastičar (NN 112/04, NN 178/04)
51. Soboslikar-ličilac (NN 136/03)
52. Staklar (NN 68/05)
53. Stolar (NN 136/03)
54. Strojobravar (NN 136/03, NN 167/04)
55. Tapetar (NN 112/04)
56. Tesar (NN 68/05)
57. Tokar (NN 136/03, NN167/04)
58. Urar (NN 112/04)
59. Vodoinstalater (NN 136/03, NN 167/04)
60. Zidar (NN 68/05)
61. Zlatar (NN 112/04)


Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

HOK – Vaš izvor informacija

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.