Obrazovanje

 • Obrazovanje
 • Strukovno obrazovanje za programe vezanih obrta
 • Radna mapa

Radna mapa

Radna mapa je obvezni dokument koji vode nastavnik praktične nastave, učenik i majstor – stručni učitelj do kraja naukovanja i koji je uvjet za polaganje naučničkog ispita na kraju školovanja, a sadrži:

1. prilog za učenika – mapu praktičnog dijela naukovanja koja sadrži:

 • opće podatke o školi (naziv, adresa i broj telefona, ime i prezime stručnog učitelja)
 • opće podatke o naučniku (ime i prezime učenika – ce, adresu, broj telefona, ime i prezime roditelja/staratelja, adresa roditelja/staratelja i broj telefona)
 • naziv zanimanja
 • broj ugovora o naukovanju
 • razred i školsku godinu pohađanja praktične nastave
 • opće podatke o obrtu / tvrtki u kojem se izvodi praktični dio naukovanja (naziv obrta – tvrtke, adresa i broj telefona, ime i prezime vlasnika i ime i prezime majstora – stručnog učitelja (predviđeni su podaci za 5 obrta)
 • potvrdu škole o položenoj zaštiti na radu, datum i vlastoručni potpis nastavnika iz škole
 • pedagošku dokumentaciju (evidencija prisustvovanja praktičnom dijelu naukovanja u tvrtki za svaku godinu naukovanja, evidencija prisustvovanja praktičnom dijelu naukovanja u školi za svaku godinu naukovanja, podaci o uspjehu učenika na praktičnom dijelu naukovanja i vladanju učenika u školi i u tvrtkama za svaku godinu naukovanja, zapisnik kontrolnog ispita, tri zapisnika izvanrednih kontrolnih ispita)
 • dnevnik praktičnog dijela naukovanja (upute za vođenje dnevnika rada, opći primjer operativne pripreme za poduku učenika)
 • program praktičnog dijela naukovanja koji sadrži 30 listova za dnevnik rada
 • test zaštite na radu

2. prilog za majstora stručnog učitelja koji sadrži:

 • opće upute
 • program praktičnog dijela naukovanja (okvirni program praktičnog dijela naukovanja, opći primjer operativne pripreme za poduku naučnika, bilješke uz vježbu, primjer vrednovanja vježbe ili radne zadaće, evidenciju prisustvovanja naučnika u tvrtki za sve godine naukovanja)
 • ugovor o suradnji.

HOK Obrtnik Plus
humanitarna akcija

Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.