Obrazovanje

 • Obrazovanje
 • Strukovno obrazovanje za programe vezanih obrta
 • Ugovor o naukovanju

Ugovor o naukovanju

Ugovor o naukovanju zaključuju obrtnik i učenik, odnosno njegov roditelj ili staratelj. Sadržaj Ugovora proizlazi iz odredaba koje propisuje ministar nadležan za obrt. Ugovorom se reguliraju međusobna prava, obveze i odgovornosti između obrtnika i učenika tijekom trajanja programa naukovanja za određeno zanimanje, a osobito:

 • Početak i trajanje naukovanja
 • Učenikovo radno vrijeme u radionici ili na radilištu
 • Trajanje i raspored učenikova odmora
 • Nagrada naučniku za vrijeme trajanja naukovanja i
 • Obveze obrtnika glede ostvarivanje nastavnog plana i programa

Ugovor se sklapa u četiri istovjetna primjerka od kojih po jedan primjerak pripada učeniku (roditelju odnosno skrbniku), obrtniku (trgovačkom društvu), školi i ministarstvu nadležnom za obrt. Ugovor se evidentira putem aplikacije e-Naukovanje.

Prava naučnika tijekom naukovanja 

Prema Odredbama Ugovora o naukovanju naučnik ima pravo na:

 • Poduku za samostalno obavljanje poslova u zanimanju koju mu pruža majstor - stručni učitelj, a u skladu s propisanim nastavnim planom i programom
 • Redovito pohađanje školske nastave
 • Četrdeset i pet radnih dana odmora tijekom svake školske godine, s time da blagdani i neradni dani nisu uključeni u godišnji odmor
 • Dnevni i tjedni odmor
 • Novčanu nagradu za rad u radionici koja se isplaćuje svaki mjesec u skladu s odredbama Ugovora o naukovanju koji je sastavni dio Pravilnika o minimalnim uvjetima za Ugovor o naukovanju (NN 107/20)
 • Naukovanje u periodu od 6 do 22 sata, ne duže od osam sati dnevno
 • Poduku i rad na ispravnim sredstvima za rad
 • Korištenje osobnih zaštitnih sredstava tijekom rada
 • Zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj nesreće na praktičnom naukovanju
 • Polaganje naučničkog ispita u zanimanju za koje se školuje

NAPOMENA: Odredbe Ugovora o naukovanju propisane su Pravilnikom o minimalnim uvjetima za Ugovore o naukovanju i ne smiju se mijenjati. Niti jedan članak Ugovora ne smije se križati.


Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

HOK – Vaš izvor informacija

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.