Obrazovanje

  • Obrazovanje
  • Strukovno obrazovanje za programe vezanih obrta
  • Nastavni planovi i programi za obrtnička zanimanja

Nastavni planovi i programi za obrtnička zanimanja

Odgojno obrazovni programi za zanimanja u obrtništvu sastoje se od općeobrazovnog dijela i naukovanja.

Prema Zakonu o obrtu stručno-teorijski dio i praktična nastava i vježbe nastavnog plana i programa određenog zanimanja smatra se programom naukovanja.

Struktura je sljedeća:

  Broj sati         Ukupni broj sati
  1. razred 2. razred     3. razred      
  godišnje godišnje godišnje  
A) Općeobrazovni dio     315 315 224 854
B) Stručnoteorijski dio s izbornom nastavom     281 280 288 849
C) Praktični dio s tehnološkim vježbama     900 900 800 2600
Ukupno A)+B)+C) 1.496 1.495 1.312 4.303

Sadržaji općeobrazovnoga dijela utvrđeni su Odlukom ministra prosvjete i kulture o usvajanju nastavnih planova i programa srednjih škola te minimuma zajedničkih općih sadržaja strukovnih i umjetničkih škola (Klasa: 602-03/91-01-114, Ur. broj: 532-08/91-01 od 20. lipnja 1991. i Odlukom ministra prosvjete i športa o izmjenama i dopunama zajedničkog i izbornog dijela nastavnog plana i programa za stjecanje stručne spreme, Klasa: 602-03/96-01/1170, Ur. broj: 532-03/1-96-1 od 25. lipnja 1996.).


Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

HOK – Vaš izvor informacija

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.