Obrazovanje

  • Obrazovanje
  • Strukovno obrazovanje za programe vezanih obrta
  • Popis zanimanja

Urar

urar

Urar izrađuje, održava, popravlja, obnavlja i prodaje mehaničke, elektroničke i električne satove (ure) i satne mehanizme. Urar na satovima utvrđuje kvarove te zamjenjuje oštećene ili istrošene dijelove. Također izrađuje pojedine sastavne dijelove, sastavlja satne mehanizme te ih ugrađuje u kućišta. Prilikom izrade satnih mehanizama, pojedine dijelove izrađuje tokarenjem, glodanjem i brušenjem te konstruira i ugrađuje precizne dijelove mehanizma. Po završetku izrade i ugradnje preciznih elemenata, urar ispituje i usklađuje njihovo međusobno djelovanje i sveukupno djelovanje satnog mehanizma. U poslovima održavanja i popravljanja satnih mehanizama pregledom mehanizma utvrđuje točnost hoda sata (ure) i dijagnosticira kvar. Slijedi rastavljanje na dijelove, čišćenje, zamjena oštećenih dijelova ili njihov popravak. Urar također izvodi mjerenja, testiranja i regulaciju mehaničkih i elektroničkih satova, obnavlja stare satove, po potrebi gravira satove, servisira ih i pribavlja rezervne dijelove. Često prodaje satove i pri tome savjetuje kupce, ovisno o predviđenoj namjeni sata koji se kupuje.

Urar mora vladati znanjima o satnim mehanizmima, ulogama pojedinih satnih elemenata i sklopova te njihovoj povezanosti u satnom mehanizmu. Treba biti u stanju pročitati urarsku tehničku i tehnološku dokumentaciju te primjenjivati opća načela strojarstva. Također, mora temeljito poznavati tehnologiju izrade mehaničkih i elektroničkih satova, principe funkcioniranja mehaničkih, električnih i elektroničkih satova te sheme spajanja električnih i elektroničkih modula. Dalje, urar treba poznavati i postupke za restauriranje starih satova (ura). Budući da jednim dijelom rade kao prodavači satova, važno je da poznaju osnove prodaje i ekonomije, a ako imaju vlastiti obrt moraju raspolagati osnovnim znanjem o poduzetništvu i vođenju poslovanja. Potrebna je učinkovita komunikacija (pisana i usmena), sposobnost za rad u timskom okruženju, sposobnost prilagođavanja i učinkovitog rada u okruženju koje se stalno mijenja, vještine rješavanja problema, upornost, odgovornost, učinkovito i racionalno upravljanje resursima, spremnost na cjeloživotno učenje i orijentiranost na rezultate rada. Za urara je vrlo značajan dobar vid na blizinu i mogućnost spretnog i preciznog izvođenja pokreta prstima ruku. Posebno je važna usklađenost vida i pokreta. Urar također mora biti smiren, strpljiv, precizan i sistematičan. U radu s klijentima treba biti ljubazan i profesionalan.

Urari se mogu zapošljavati u privatnim urarskim radionicama, ali i u industriji satova. Ako polože majstorski ispit za ovo zanimanje mogu otvoriti vlastiti obrt.

Dodatne informacije:

e-Usmjeravanje:
https://e-usmjeravanje.hzz.hr/urar

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje urar (NN 112/04):
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_08_112_2168.html

Razina prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru: 4.1

Mogućnost napredovanja: polaganje majstorskog ispita za majstora urara (prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru: razina 5)

Više o majstorskom ispitu:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1995_12_102_1717.html

Standard zanimanja za zanimanje urar/ urarka:
https://hko.srce.hr/registar/standard-zanimanja/detalji/229


Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

HOK – Vaš izvor informacija

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.