Obrazovanje

  • Obrazovanje
  • Strukovno obrazovanje za programe vezanih obrta
  • Popis zanimanja

Puškar

puškar

Puškari izrađuju, dograđuju, popravljaju, prepravljaju, restauriraju, ispituju i održavaju različite vrste oružja i njihove mehanizme, tj. poluautomatsko i automatsko oružje, kratko vatreno oružje (revolvere i pištolje), dugo vatreno oružje  (vojno/policijsko, športsko, lovačko, trofejno i filmsko). Provode različite operacije kako bi zaštitili oružje. Pri tomu se koriste specijalnim i standardnim alatima i strojevima za izradu i održavanje oružja. Provode tehničku, kemijsku i galvansku obradbu dijelova i sklopova oružja da bi povećali njegov učinak. Montiraju nišanske mehaničke, optičke i digitalne ciljnike. Rekonstruiraju i održavaju trofejno i umjetnički izrađeno oružje. Posebno obučeni puškari znaju umjetnički izrađenom oružju odrediti približnu vrijednost. Predmete izrađuju od čelika, koji obrađuju zagrijavanjem, odvajanjem, tokarenjem, brušenjem i glodanjem. Tako izrađene dijelove spajaju mehanički, lemljenjem te autogenim i električnim zavarivanjem. Na kraju primjenjuju metode antikorozivne zaštite, konzerviranja i dekonzerviranja oružja.

Od alata i pomoćnih materijala služe se čeličnim šipkama različitih oblika, kutnim profilima, limovima i čeličnim cijevima od kojih izrađuju dijelove oružja, te bravarskim i finomehaničarskim alatom. Od strojeva, aparata i alata, rabe brusilicu, bušilicu, aparat za zavarivanje, uređaj za pjeskarenje, tokarski stroj, glodalicu, kompresor, uređaj za toplinsku obradu itd. Također koriste CNC strojeve i numerički upravljane strojeve. Za održavanje oružja upotrebljavaju sredstva za površinsku zaštitu, čišćenje i podmazivanje. Poznaju vrste streljiva, dimenzioniranje, kalibriranje, punjenje, primjenu i čuvanje oružja. Koriste se raspoloživom tehničkom i tehnološkom dokumentacijom za oružje. Pridržavaju se zaštitnih mjera za rukovanje oružjem. Poznaju aktualne zakone i propise o nošenju i posjedovanju oružja te svu dokumentaciju vezanu uz oružje.

Prate razvoj novih vrsta oružja i njihova načina primjene i zaštite, kao i aktualne zakone i propise o nošenju i posjedovanju oružja. Razvijaju kritički stav prema oružju i njegovoj isključivo mirnodopskoj i sportskoj primjeni te primjeni u očuvanju mira.
Puškari se zapošljavaju u specijaliziranim radionicama, koje mogu biti u sastavu vojnih, policijskih i sportskih objekata ili industrije, a mogu djelovati i samostalno. Puškari rade u radionicama za izradu, popravak i održavanje oružja. Ako polože majstorski ispit mogu otvoriti samostalnu puškarsku radionicu. Najčešće rade u streljanama, vojnim i sportskim objektima i u industriji oružja.

Dodatne informacije:

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje puškar (NN 112/04):
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_08_112_2164.html

Razina prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru: 4.1

Mogućnost napredovanja: polaganje majstorskog ispita za majstora puškara (prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru: razina 5)

Više o majstorskom ispitu:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1995_12_102_1715.html

Standard zanimanja za zanimanje puškar / puškarica:
https://hko.srce.hr/registar/standard-zanimanja/detalji/230


Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

HOK – Vaš izvor informacija

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.