Obrazovanje

  • Obrazovanje
  • Strukovno obrazovanje za programe vezanih obrta
  • Popis zanimanja

Fotograf

fotograf

Fotograf obavlja snimanja, obrađuje snimljene materijale i izrađuje fotografije i razglednice u crno bijeloj i kolor tehnici. Izrađuje fotoreprodukcije umjetničkih djela, plakata, postera i slično te dijapozitive. Fotograf snima ljude, povijesno važne događaje, različite geografske predjele i različite druge objekte. Pri tome se služi fotoaparatima, filmovima, uređajima za osvjetljavanje, filterima, a zahvaljujući razvoju digitalne fotografije, mora se znati služiti i računalnim programima za obradu fotografija.

Prema onom što fotografira, razlikujemo komercijalnog fotografa, fotografa portretistu i fotoreportera.

Komercijalni fotograf pravi fotografije, koje izdavač potom objavljuje kao ilustracije u knjigama, časopisima, plakatima i sl. Prema želji naručitelja, fotograf može napraviti fotografiju kompliciranih strojnih elemenata, snimku najnovije modne kreacije, scene iz prirode i sl.

Fotograf-portretist izrađuje fotografije za dokumente ili fotografira važne događaje (vjenčanja, rođendane, promocije).

Fotoreporteri fotografiraju za novine i časopise različite situacije, najčešće iz područja politike, zabave i športa te drugih područja koja su od interesa javnosti.

Pojedinačne radne faze u procesu pripreme fotografije su: priprema prostora, materijala i tehničke opreme; fotografiranje, razvijanje filmova; izrađivanje fotografija u klasičnom laboratoriju s kemikalijama ili na printeru; klasično retuširanje fotografija i kompjutorska obrada fotografija; kaširanje - lijepljenje fotografija na tvrdu podlogu; uokvirivanje i skeniranje fotografija; arhiviranje negativa, pozitiva i digitalnih nosača podataka; rad na recepciji foto-studija, prodaja fotografskog materijala i opreme.

Fotograf se može zaposliti na različitim radnim mjestima, primjerice u fotografskim studijima, novinama, izdavačkim kućama, televizijskim centrima, reklamnim agencijama, itd. Također, fotografi mogu otvoriti vlastiti fotografski studio ili se mogu posvetiti umjetničkoj fotografiji te sami odabirati što i kada fotografirati, a potom gotove fotografije prodavati. To rade uglavnom već poznati fotografi čije su fotografije vrlo cijenjene. Također, fotografi mogu raditi u znanstveno-istraživačkim ustanovama, u turizmu (npr. promotivna fotografija) i sl.

Dodatne informacije:

e-Usmjeravanje:
https://e-usmjeravanje.hzz.hr/fotograf

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje fotograf (NN 136/03):
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_08_136_2012.html

Razina prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru: 4.1

Mogućnost napredovanja: polaganje majstorskog ispita za majstora fotografa (prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru: razina 5)

Više o majstorskom ispitu:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1995_12_102_1683.html


HOK Obrtnik Plus
humanitarna akcija

Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.