Obrazovanje

 • Obrazovanje
 • Projekti
 • Erasmus+ KA2 SeasonReady: Work based learning for seasonal hospitality workers (...
Mirela Franović
VODITELJICA ODJELA:
Mirela Franović

Erasmus+ KA2 - SeasonReady: Work-based learning for seasonal hospitality workers (2017. – 2019.)

Opći cilj projekta SeasonReady je unaprijediti konkurentnost ugostiteljskog i turističkog sektora poticanjem produktivnosti, profesionalizma i učinkovitosti sezonske radne snage putem razvoja i implementacije programa učenja na radnom mjestu koji bi udovoljio potrebama poslodavaca i radnika.

Erasmus+ Ključna aktivnost 2, SeasonReady: Work-based learning for seasonal hospitality workers

Program: Erasmus+ Ključna aktivnost 2 – suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse, suradnja među ustanovama kroz aktivnosti Strateških partnerstava

Naziv projekta: SeasonReady: Work-based learning for seasonal hospitality workers (SeasonReady: učenje na radnom mjestu za sezonske radnike u ugostiteljstvu)

Organizacija koja je prijavila projekt: Institut za turizam

Partneri projekta

 • Hrvatska obrtnička komora
 • Olympic Training & Consulting Ltd (obrazovni institut u području obrazovanja odraslih, Grčka)
 • Peloponnese Tourism Organisation (socijalni partner u području hotelijerstva, Grčka)
 • CESIE (Europski centar za studije i inicijative, nevladina udruga, Italija)
 • Confesercenti Provinciale di Palermo (poslovno udruženje, Italija)

 

Trajanje projekta: 28 mjeseci (od 1.9.2017. do 31.12.2019.)

Sažetak projekta

Sektor ugostiteljstva predstavlja važan dio europskog gospodarstva te doživljava snažan rast. Sa svojih 1.8 milijuna poduzeća zapošljava oko 16.6 milijuna ljudi od kojih 10,2 milijuna izravno. Uspješnost sektora ovisi o kvaliteti ljudi koji rade u njemu, njihovom zapošljavanju, osposobljavanju i upravljanju. Ipak, sezonski karakter turizma je bitan faktor koji utječe na kvalitetu radne snage. Udio sezonske radne snage iznosi od 18% u Italiji do 40% u Hrvatskoj i Grčkoj.

Značajan broj sezonskih radnika ne posjeduje specifično sektorsko iskustvo ili formalno obrazovanje. Istovremeno, ulaganja sektora u osposobljavanja na radnom mjestu su niska i ograničena na velike hotelske lance dok pretežni dio malih i srednjih ugostiteljskih poduzeća nema pristup kvalitetnim prilikama za osposobljavanje vlastitog osoblja.

U odnosu na navedeni širi kontekst, opći cilj projekta SeasonReady je unaprijediti konkurentnost ugostiteljskog i turističkog sektora poticanjem produktivnosti, profesionalizma i učinkovitosti sezonske radne snage putem razvoja i implementacije programa učenja na radnom mjestu koji bi udovoljio potrebama poslodavaca i radnika.

Specifični ciljevi projekta SeasonReady su:

 • pružiti pomoć poduzećima u razvoju motiviranih, vještih, sigurnih i pouzdanih radnika u tri ključna područja ugostiteljstva – izravni rad s gostima na recepciji, usluživanje hrane i pića te poslovi čišćenja
 • razviti metodologiju osposobljavanja utemeljenu na principima učenja na radnom mjestu koja bi bila prilagodljiva lokalnom i regionalnom kontekstu
 • pružiti pomoć potencijalnim mentorima u samim tvrtkama da razviju vještine i tehnike osposobljavanja koje bi osigurale učinkovitost osposobljavanja i za zaposlenike i poslodavce
 • omogućiti sezonskim radnicima prikladnu kombinaciju vještina, znanja i stavova potrebnih za posao u sektoru ugostiteljstva
 • izraditi preporuke dionicima za daljnji razvoj održive metodologije učenja na radnom mjestu u malim i srednjim ugostiteljskim poduzećima na regionalnoj i nacionalnoj razini

Projekt SeasonReady osmišljen je kako bi obuhvatio sljedeće ciljne skupine:

Izravno:

a) sezonski radnici u sektoru ugostiteljstva, posebno oni koji rade na recepciji, posluživanju hrane i pića te poslovima čišćenja te
b) vlasnike/upravitelje/direktore u ugostiteljskim tvrtkama koji su zaduženi za zapošljavanje, osposobljavanje i upravljanje ljudskim resursima. Oko 150 osoba bit će izravno uključeno u aktivnosti projekta putem istraživanja, provedbe pilot aktivnosti i izravnog kontakta sa dionicima, te daljnjih 270 osoba sudjelovat će u multiplikatorskim događajima.

Neizravno:

Profesionalne udruge u ugostiteljstvu i turizmu, strukovne škole, nastavnici i mentori (u inicijalnom i kontinuiranom strukovnom obrazovanju), donositelji politika i djelatnici u javnom sektoru iz područja turizma i obrazovanja u turizmu. Procjenjuje se da će 45 000 organizacija i pojedinaca biti obuhvaćeno diseminacijskim aktivnostima.

Razvoj programa projekta SeasonReady započet će istraživanjem kojim bi se razvio jak teoretski okvir utemeljen na principima učenja temeljenog na radu, uvidima u dobre prakse i razumijevanjem potreba korisnika kroz kvalitativno i kvantitativno istraživanje. Nakon toga će uslijediti izrada SeasonReady programa osposobljavanja koji će se sastojati od a) okvira i metodologije učenja na radnom mjestu koja će pružiti potpunu strategiju i smjernice za izradu i primjenu učinkovitih strategija učenja na radnom mjestu usmjerene na potrebe korisnika te b) SeasonReady materijali za osposobljavanje, prevedeni na jezike partnera i testirani/pilotirani na poslovima recepcije, posluživanja hrane i pića te čišćenja u ugostiteljskim tvrtkama u sve tri partnerske zemlje. Konačno, za širenje rezultata SeasonReady programa izradit će se Vodič za donositelje politika, dionike i pružatelje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja kao ključni alat za diseminaciju i širu primjenu programa u ugostiteljskim tvrtkama koje ovise o sezonskim radnicima.

Ukratko, očekivani učinak je da projekt unaprijedi poslovne vještine sezonskih radnika, poveća njihovu zapošljivost i omogući im karijeru u ugostiteljstvu i ostalim vezanim uslužnim poslovima. Za ugostiteljske tvrtke omogućit će povećanu produktivnost, konkurentnost i uštedu troškova usluga, čime bi se unaprijedila općenita konkurentnost europske turističke i ugostiteljske industrije dok bi istodobno smanjila nezaposlenost. SeasonReady očekuje veliki uspjeh u unaprjeđenju kvalitete i održivosti kontinuiranog strukovnog obrazovanja i učenja na radnom mjestu u ugostiteljstvu osobito na lokalnim i regionalnim razinama za mala i srednja poduzeća.


humanitarna akcija

Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.