Obrazovanje

 • Obrazovanje
 • Projekti
 • Erasmus+ KA2 – BequalApp: Benchmarking for Quality Assurance in Apprenticeships ...
Mirela Franović
VODITELJICA ODJELA:
Mirela Franović

Erasmus+ KA2 – BequalApp: Benchmarking for Quality Assurance in Apprenticeships and Work Based Learning (2018. – 2020.)

Opći cilj projekta BequalApp je razviti osiguranje kvalitete u naukovanju i drugim oblicima učenja temeljenog na radu, u državama koje sudjeluju u projektu, kroz promoviranje kulture samoprocjene (benchmarking), mjerenja pokazatelja kvalitete i umrežavanja između pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i poslodavaca.

Program: Erasmus+ Ključna aktivnost 2 – suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse, suradnja među ustanovama kroz aktivnosti Strateških partnerstava

Naziv projekta: BequalApp: Benchmarking for Quality Assurance in Apprenticeships and Work Based Learning (Samoprocjena za osiguranje kvalitete u naukovanju i učenju temeljenom na radu)

Organizacija koja je prijavila projekt: Industrijska i obrtnička komora Kaunas, Litva

Partneri projekta

 • IDEC (konzultantska i obrazovna ustanova, Grčka)
 • Institut Republike Slovenije za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (Slovenija)
 • Agencija za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (Hrvatska)
 • Hrvatska obrtnička komora (Hrvatska)
 • Sveučilište u Regensburgu (Njemačka)
 • Europska udruga instituta za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (Bruxelles, Belgija)
 • Effebi (udruženje poslodavaca u bankarskom sektoru, Italija)

Trajanje projekta: 24 mjeseca (1.10.2018. – 30.9.2020.)

Sažetak projekta:

Vrijednost naukovanja kao i drugih oblika učenja temeljenog na radu za učenike i nezaposlene osobe, poput pripravništva i stažiranja, prepoznata je širom Europe - Učenje temeljeno na radu posreduje u prijelazu između obrazovanja na tržište rada, osigurava polaznike relevantnim kompetencijama struke i doprinosi smanjenju nezaposlenosti mladih.

Tijekom trenutačne ekonomske krize koja je posebno ozbiljno utjecala na zapošljavanje mladih, promocija naukovanja i ostalih oblika učenja temeljenog na radu je od ključnog značaja za učenike i mlade. Međutim, primjena naukovanja se suočava sa izazovima od kojih je najvažniji osiguranje kvalitete naukovanja kako bi se izbjegao fenomen eksploatacije, zamjene zapošljavanja oblicima učenja temeljenog na radu te osiguranja da naukovanje ostvaruje dodanu vrijednost i za poslodavca i naučnika.

Opći i specifični ciljevi projekta

Projekt „BEQUAL app“ nastoji osnažiti pružatelje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te poslodavce uključene u naukovanje primjenom shema i aktivnosti osiguranja kvalitete na temelju aktivnosti Europske komisije, ETUC-a i Europskog foruma mladih.

Projektom se prenosi metodologija mjerenja pokazatelja koja se uspješno primijenila u projektu “Alat za mjerenje pokazatelja osiguranja kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju” (BEQUAL), koji je uključivao primjenu alata za mjerenje pokazatelja u 15 država i koji koristi više od 500 pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja širom svijeta.

Opći cilj projekta je razviti osiguranje kvalitete u naukovanju i drugim oblicima učenja temeljenog na radu, u državama koje sudjeluju u projektu, kroz promoviranje kulture samoprocjene (benchmarking), mjerenja pokazatelja kvalitete i umrežavanja između pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i poslodavaca.

Specifični ciljevi projekta su:

 1. Istražiti postojeće pristupe za osiguranje kvalitete u naukovanju i učenju temeljenom na radu na europskoj razini.
 2. Razviti upitnike za samoprocjenu za osiguranje kvalitete u naukovanju i učenju temeljenom na radu za pružatelje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i poslodavce.
 3. Izraditi tematski portal o osiguranju kvalitete u naukovanju i učenju temeljenom na radu s različitim sadržajima, dokumentima, poveznicama, člancima, filmovima
 4. Razviti dva on-line alata za mjerenje pokazatelja osiguranja kvalitete u naukovanju i učenju temeljenom na radu, od čega bi jedan bio namijenjen pružateljima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja a drugi poslodavcima
 5. Stvoriti mrežu pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i poslodavaca te ju mobilizirati putem društvenih mreža

Ciljne skupine

Primarno se projektom cilja na pružatelje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i poslodavce uključene u naukovanje i učenje temeljeno na radu. Na drugoj razini, projekt cilja na dionike, donositelje odluka, istraživače i praktičare u sustavu.

Doprinos politikama EU

Projekt se temelji na politikama EU i aktivnostima Vijeća EU, Europske komisije, Cedefop-a, ETUC-a, Europske mreže mladih i Europskog saveza za naukovanje.

Doprinosi širenju EU politika promoviranjem naukovanja i učenja temeljenog na radu te doprinosi borbi s nezaposlenošću mladih.

Podupire unaprjeđenje sustava za osiguranje kvalitete u naukovanju i učenju temeljenom na radu promoviranjem mjerenja pokazatelja i razmjene dobrih praksi između pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i poslodavaca. Uspostavlja referentnu točku za pristupe upravljanja kvalitetom i doprinosi razvoju i prihvaćanju prakse i kulture samo-procjene kao dijela osiguranja kvalitete.

Više informacija o projektu možete pronaći na: http://www.bequalapp.eu/hr/

bequal Erasmus +


humanitarna akcija

Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.