Obrazovanje

  • Obrazovanje
  • Erasmus+ KA1 – Learning Mobility of Individuals, VET4MORT: Vocational Education ...
Mirela Franović
VODITELJICA ODJELA:
Mirela Franović

Erasmus+ KA1 – Learning Mobility of Individuals, VET4MORT: Vocational Education and Training for Morticians (2016. – 2017.)

Na inicijativu obrtnika koji se bave pogrebničkom djelatnošću i Hrvatske obrtničke komore, 2015. godine uspostavljen je zakonodavni okvir za obavljanje pogrebničke djelatnosti. Zakonodavni okvir utvrđuje uvjete za obavljanje pogrebničke djelatnosti te način stručnog osposobljavanja za obavljanje te djelatnosti. Nadležnost za provedbu ispita o stručnoj osposobljenosti dobio je HOK.

Na temelju toga, HOK je proveo projekt mobilnosti VET4MORT: Vocational Education and Training for Morticians (2016-1-HR01-KA102-021797) kojem je cilj bio unaprijediti stručna znanja ispitivača i zaposlenika zaduženih za provedbu ispita te ojačati vlastite institucionalne kapacitete, s ciljem unapređivanja kvalitete provedbe ispita o stručnoj osposobljenosti za pogrebnike. Projekt je bio financiran sredstvima Europske unije u sklopu programa Erasmus+.

Sudionici mobilnosti bili su odabrani s liste ispitivača za provedbu ispita stručne osposobljenosti za zanimanje pogrebnik te iz redova predstavnika HOK-a i Obrtničkog učilišta. Na mobilnosti je sudjelovalo ukupno 13 sudionika.

Domaćin mobilnosti bila je Obrtnička komora za München i Gornju Bavarsku, dugogodišnji partner HOK-a, koja je mobilnost organizirala u suradnji sa Savezom pogrebnika Bavarske i Saveznim obrazovnim centrom za pogrebnike u Münnerstadtu (Theo-Remmertz Akademie), jedinom službenom školom za pogrebnike u Europi. Tijekom mobilnosti sudionici su se detaljno upoznali s obrazovanjem za pogrebničku djelatnost, putem posjeta navedenim institucijama, prezentacija, demonstracija i interakcija sa stručnjacima u području pogrebništva. Ispitivači koji su sudjelovali na mobilnosti unaprijedili su stručna znanja potrebna za organizaciju, pripremu, osmišljavanje i provedbu ispita stručne osposobljenosti za zanimanje pogrebnik. Predstavnici HOK-a stekli su znanja o organizacijskim aspektima ispita te o mogućnostima unaprjeđenja materijala za pripremu kandidata za ispit.

Stečena znanja i vještine koristit će se za daljnji razvoj, promidžbu i profesionalizaciju struke u RH. Konačno, vrlo važan aspekt projekta je stvaranje uvjeta za povećanje povjerenja u pogrebničku struku i jačanje njezinog društvenog i gospodarskog utjecaja i ugleda.

Pogrebnici u Njemačkoj bili su zainteresirani za uspostavljanje suradnje s predstavnicima iz Hrvatske i prijenosu svojih znanja, vještina i iskustava u području obrazovanja za pogrebničku djelatnost jer se posebno angažiraju za kvalitetno obrazovanje pogrebnika na razini cijele EU te rade na uspostavljanju standarda zanimanja koje će biti jednako vrijedno, priznato i prepoznatljivo u cijeloj EU. U skladu s navedenim, projekt je omogućio suradnju institucija na europskoj razini što je pozitivno utjecalo na internacionalizaciju rada Komore i poboljšanje partnerstva HOK-a i HWK München kao i uspostavu kontakata sa Savezom pogrebnika Bavarske i Saveznim obrazovnim centrom za pogrebnike u Münnerstadtu (Theo-Remmertz Akademie).

Znanja i iskustva koja su sudionici projekta mobilnosti stekli direktno su utjecala na realizaciju strateških ciljeva HOK-a definiranih u Strategiji razvoja 2014.-2020., posebice prvog zadatka strateškog cilja 7. Obrazovanje za obrtništvo, koji se odnosi na razvoj i provođenje programa za stjecanje kvalifikacija temeljenih na kompetencijama u skladu s potrebama obrtništva.


humanitarna akcija

Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.