Novosti

  • Novosti
  • Natječaj za dodjelu potpora tradicionalnim i umjetničkim obrtima

Natječaj za dodjelu potpora tradicionalnim i umjetničkim obrtima


Natječaj je otvoren do 20. svibnja 2022. godine.

Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije skreće pažnu kako su temeljem Odluke Krapinsko-zagorske županije o dodijeli potpore za obrtna sredstva tradicijskim i umjetničkim obrtima KLASA: 311-01/22-01/73, URBROJ: 2140-02-22-6 od 02.05.2022. godine odobrena sredstva u iznosu od 5.000,00 kn kao bespovratna potpora za obrtna sredstva tradicijskim i umjetničkim obrtima. Navedena odluka donesena je temeljem Pravilnika za dodjelu potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ 14/22.) kojim su utvrđeni ciljevi i postupak dodjele potpore, definirani korisnici potpore, iznosi i namjena korištenja potpore.

Iznos pojedinačne potpore iznosi 5.000,00 kn za: kupnju strojeva, opreme, alata i inventara za obavljanje osnovne djelatnosti, poboljšanje uvjeta rada radionice, uređenje poslovnog prostora (građevinski, instalacijski radovi, unutrašnje uređenje i opremanje-uredski namještaj), financiranje plaća, financiranje režijskih troškova i ostalih troškova poslovanja (tzv. hladni pogon), zakup poslovnog prostora, knjigovodstvene usluge, nabava sirovina, podmirenje obveza prema dobavljačima i ostalih troškova tekućeg poslovanja, izlaganje na specijaliziranim sajmovima, izradu promidžbenog materijala, stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenih u obrtu, ishođenje uvjerenja o stjecanju statusa tradicijskog/umjetničkog obrta Hrvatske obrtničke komore. Potpora se dodjeljuje jednokratno.

U Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu osigurano je 200.000,00 kn za navedene projekte.Preuzimanja
HOK Obrtnik Plus
humanitarna akcija

Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.