Novosti

  • Novosti
  • Održan prvi u nizu besplatnih seminara o obvezi eRačuna u javnoj nabavi

Održan prvi u nizu besplatnih seminara o obvezi eRačuna u javnoj nabavi


Održan prvi u nizu besplatnih seminara o obvezi eRačuna u javnoj nabaviSukladno iskazanom velikom interesu članstva, Hrvatska obrtnička komora 19. lipnja 2019. godine u svojim je prostorijama organizirala besplatan seminar o obvezi zaprimanja i izdavanja eRačuna u postupcima javne nabave. 

Obzirom da je od 1. prosinca 2018. godine počela djelomična primjena Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (Narodne novine broj 94/18), eRačun time je postao obvezom za komunikaciju s državom u postupcima javne nabave sukladno odredbama Direktive 2014/55/EU. Od 1. srpnja 2019. godine počinje njegova puna primjena što znači da svi računi prema javnim naručiteljima iz postupka javne nabave, moraju biti elektronički računi, a izdavatelji računa više ne smiju izdavati račune na papiru.

Stručnjaci iz područja eRačuna na seminaru su prisutnima predstavili Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, a cilj seminara bio je olakšati korisnicima ispunjavanje zakonske obveze na području e-Računa u javnoj nabavi, upoznati ih s njihovim obvezama te im odgovoriti na postojeće nejasnoće u primjeni izdavanja i zaprimanja eRačuna.

Obzirom na veliki interes, ovo je bio prvi u nizu seminara koji će se održati u organizaciji HOK-a, a o lokacijama i vremenu održavanja biti ćete pravodobno obaviješteni.