Novosti

 • Novosti
 • Natječaj za radno mjesto Savjetnika Suda časti HOK a, arbitraže i Centra za mire...

Natječaj za radno mjesto Savjetnika Suda časti HOK-a, arbitraže i Centra za mirenje HOK-a


Hrvatska obrtnička komora, samostalna stručno poslovna organizacija obrtnika u funkciji promicanja, usklađivanja i zastupanja zajedničkih interesa obrtništva, objavljuje natječaj za radno mjesto:

Savjetnik Suda časti HOK-a, arbitraže i Centra za mirenje HOK-a (m/ž), 1 izvršitelj s mjestom rada na lokaciji Zagreb, rad na neodređeno, s probnim radom od 6 (šest) mjeseci

POSLOVNE AKTIVNOSTI

 • daje informacije o uslugama Suda časti i Centra za mirenje strankama i javnosti
 • daje upute strankama o postupcima pred Sudom i Centrom, informacije o stanju predmeta i postupa po zaprimljenim prijavama Sudu i prijedlozima Centru
 • provodi prethodne postupke mirenja pred Sudom časti
 • organizira rad prvostupanjskih i drugostupanjskih vijeća Suda i postupke mirenja
 • izrađuje materijale i organizira edukaciju ovlaštenih djelatnika i sudaca Suda časti, izmiritelja Centra za mirenje, članova Predsjedništva Suda i Centra i drugih
 • prati nacionalnu i europsku legislativu iz područja rada Suda i Centra i priprema informacije o istoj, po potrebi i na engleskom jeziku
 • organizira stručne skupove, konferencije, seminare, radionice iz područja rada Suda i Centra uključujući komunikaciju s predavačima i sudionicima, priprema predavanja i prezentacije, sve po potrebi i na engleskom jeziku
 • osmišljava i sudjeluje u aktivnostima usmjerenim na jačanje uloge alternativnih načina rješavanja sporova na temelju hrvatskih i inozemnih dostignuća i praksi, po potrebi i na engleskom jeziku
 • planira i daje podloge za izradu promidžbenih materijala, te provedbu promotivnih aktivnosti i događanja za Sud i Centar u suradnji s nadležnim odjelom

UVJETI

Minimalni uvjeti:

 • VSS - završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava, magistar prava
 • potrebno najmanje 5 godina radnog iskustva na pravnim poslovima
 • položen pravosudni ispit
 • organizacijske sposobnosti
 • aktivno znanje jednog svjetskog jezika (prednost engleski jezik)
 • aktivno znanje rada na PC-u

Obavezne kompetencije:

 • znanja o načinima alternativnog i online rješavanja potrošačkih i drugih sporova u Hrvatskoj;
 • znanja o poslovnoj etici, poslovnim i trgovačkim običajima i pravilima struke poduzetnika;
 • znanja o osnovama parničnog postupka;
 • razvijene komunikacijske i prezentacijske vještine;
 • sposobnost aktivnog slušanja, uočavanja problema u poslovnim odnosima poduzetnika te rješavanja istih;
 • otvorenost, društvenost, kreativnost i empatičnost;

Prijave za natječaj s molbom, životopisom, preslikom diplome/uvjerenja o završenom obrazovanju te elektroničkim zapisom o radno pravnom statusu izdanim za vrijeme trajanja ovog natječaja, šalju se

Adresa na koju se šalju ponude:

Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49/II, p.p.166, 10000 Zagreb

Rok za dostavu ponude

10.12.2021.

zaprimljeno u poštanskim uredima s datumom 10.12.2021. u zatvorenim kuvertama s naznakom:

NE OTVARATI – Ponuda za radno mjesto Savjetnika Suda časti HOK-a, arbitraže i Centra za mirenje HOK-a

Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja, odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.

Kandidati u životopisu moraju navesti puni naziv radnih mjesta na kojima su radili te sažeti opis poslova, aktivnosti i radnih zadataka na navedenim radnim mjestima.

Nepotpune (bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) i nepravovremene ponude neće biti razmatrane.

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.
humanitarna akcija

Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.