Novosti

  • Novosti
  • Natječaj za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora

Natječaj za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora


Uprava Matice hrvatskih obrtnika, suvlasnici zgrade Hrvatska obrtnička komora i Obrtnička komora Zagreb, Ilica 49, Zagreb, objavljuju Natječaj za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora u zgradi Matice Hrvatskih obrtnika.

Provest će se natječaj za zakup dva poslovna prostora koji svaki za sebe u naravi predstavlja poslovnu prostoriju površine 20,00 m2 koja se nalazi na 3. katu stambeno-poslovne zgrade, a sastoji se od jedne prostorije, u zgradi Matice hrvatskih obrtnika, Ilica 49, upisane u z.k. ul. 4224, z.k. odjela Zagreb, k.o. Grad Zagreb.

OPĆI UVJETI:

  • Rok trajanja zakupa iznosi minimalno 2 (dvije) godine. Nakon isteka ugovora o zakupu poslovnog prostora moguć je i nastavak zakupa uz revidiranje ugovora u skladu s budućim tržišnim uvjetima
  • Zakupac je pored najamnine dužan plaćati i režijske troškove
  • Početna cijena zakupa je 900,00 kn + PDV.  Natjecati se mogu pravne i fizičke osobe. Uz cijenu obavezno navesti sadrži li ista PDV.
  • Rok za podnošenje ponuda je do 31.12.2021. godine. Zainteresirani sve informacije o poslovnom prostoru mogu dobiti na broj telefona 01/48 06 666
  • Način dostave pismenih ponuda: u zatvorenim i zalijepljenim kuvertama, s naznakom «oglas-zakup poslovnog prostora» poštom preporučeno ili osobnom dostavom na adresu Hrvatska obrtnička komora, Zagreb, Ilica 49, ili kurirskom službom. Pregled poslovnog prostora od strane zainteresiranih zakupaca temeljem dostavljenih ponuda moguć je svaki dan od 06.12.2021. godine u vremenu od 8,00-15,30 sati
  • Najpovoljnijeg ponuđača odabire Uprava Matice
humanitarna akcija

Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.