Novosti

  • Novosti
  • Udruženju obrtnika Poreč odobren projekt u okviru Mjere 5

Udruženju obrtnika Poreč odobren projekt u okviru Mjere 5


Dana 13. prosinca 2021. godine tajniku Udruženja obrtnika Poreč Robertu Veleniku svečano je uručena odluka o prihvaćanju projekta Edukativni skup u ribarstvu i akvakulturi „Tranzicijska ekonomija ribarstva na području LAGUR Istarski švoj“. Udruženje obrtnika Poreč prijavilo se na natječaj LAGUR-a ISTARSKI ŠVOJ u okviru Mjere 5. “Organizacija edukativnih događaja u svrhu jačanja uloge ribarstvene zajednice u lokalnom razvoju te jačanje svijesti o savjesnom korištenju ribarstvenih resursa, zaštiti mora i voda“.

Projekt će biti financiran u 100% iznosu sredstvima LAGURA i to u iznosu od 211.605,24 kn. U sklopu projekta organizirat će se edukativni skupa u ribarstvu i akvakulturi. S tim u vezi kupit će se informatička oprema za kongresnu dvoranu Obrtničkog doma (projektor, pomični nosač za TV stalak, televizor, mini razglas), izradit će se znak-logo skupa, a skup će se oglašavati na lokalnoj radio postaji i portalima.

Kao najvažniji rezultat projekta izradit će se studija i popratne prezentacije koje će imati usmjeravajući karakter i svrha će im biti da posluže kao osnovni orijentir u strukturiranju i potpori budućeg plana za bavljenje ribarstvom na području Poreštine. Naime, u gospodarenju ribarstvom uviđa se nedostatak definicije logističkih i razvojnih potreba u svim dosadašnjim sadržajima te je iste potrebno definirati i predložiti njihovo mjesto u prostoru te predložiti moguće razvojne komponente.

Nakon organizacije međunarodnog sajma ribarstva, ribolovne opreme i marikulture Crofish, Udruženje obrtnika Poreč nastavlja se brinuti o ribarstvu i potrebama ribara, a to dokazuje i ovaj projekt koji će Udruženje realizirati zajedno s partnerima.
humanitarna akcija

Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.