Novosti

 • Novosti
 • Poziv na seminar "Priprema za završni obračun 2019. i zakonske izmjene na snazi ...

Poziv na seminar "Priprema za završni obračun 2019. i zakonske izmjene na snazi od 01.01.2020."


Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije u suradnji sa Sekcijom računovođa pri Hrvatskoj obrtničkoj komori 22. siječnja 2020. godine ( srijeda ) u 10,00 sati  organizira besplatan seminar za svoje članove u Amfiteatru Srednje škole Krapina,  Šetalište hrvatskog narodnog preporoda, Krapina.

Predavanje će održati  predsjednica Sekcije računovođa pri Hrvatskoj obrtničkoj komori Đurđica Mostarčić, a obradit će se sljedeće teme:
 

 • Glavne značajke i prednosti obrta
 • Obvezne poslovne knjige i evidencije
 • Porez na dodanu vrijednost (PDV) i kada se odlučiti za ulazak u sustav PDV-a
 • Isplate neoporezivih svota naknada, troškova, potpora i nagrada (najnovije izmjene)
 • Putni nalozi (obračun i pokrivanje troškova), korištenje automobila, reprezentacija
 • Obračun plaće
 • Ugovor o djelu i autorski ugovor – kada se mogu koristiti?
 • Amortizacija dugotrajne imovine, inventura
 • Godišnji obračun (obrazac DOH)
 • Zakonske izmjene od 01.01.2020.Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.